DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besleme BBT   394 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYFER ALKAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki besin elementlerinin bitkisel üretimde, ürün kalitesinde, çevre kirliliğindeki rolünü gösterir. Bitkinin beslenmesini etkileyen toprak ve çevre faktörlerini bilir.
Dersin İçeriği
Bitki besin elementlerinin kaynakları, bitki besin elementlerinin toprakta bulunma formları, bitki besin elementlerinin kök bölgesine taşınma ve bitkilerce alınma mekanizmaları. Bitki besin elementlerinin bitki içindeki hareketliliği, dağılımı ve noksanlık belirtilerinin tanımlanması. Bitki besin elementlerinin bitkinin fizyolojik ve morfolojik özellikleri üzerine olan etkisi. Bitki besin elementlerinin bitkinin veriminde, kalitesinde ve hastalıklara karşı dayanıklılıktaki rollerinin açıklanması. Mineral beslenme bozukluklarına karşı alınabilecek önlemler ve bitkilerin bu mineral beslenme bozukluklarına karşı geliştirmiş oldukları adaptasyon mekanizmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkisel üretimde, kalitede, çevre kirliliğinde ve bitki hastalık zararlılarına karşı besin elementlerinin rolleri ve beslenme sorunlarının çözüm yollarını ve uygulamalarını bilir.
2) Birçok bitki türünün beslenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olur.
3) Bitki yetiştirme ortamları ile ilgili genel bilgiye sahip olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki beslenmeye giriş Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İyon alımını etkileyen temel faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bitki Besin element kavramı ve sınıflandırılmaları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitki Besin elementlerinin toprakta bulunuş formları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Bitki besin elementlerinin bitki kök bölgesine taşınması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Bitki besin elementlerin bitkilerce alımını etkileyen faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
7 Bitki besin elementlerin bitkideki hareketlilikleri ve dağılımı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Bitkilerde azot beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Bitkilerde fosfor beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Bitkilerde potasyum beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Bitkilerde kalsiyum beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Bitkilerde Mg ve S beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Bitkilerde Fe beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Bitkilerde Zn, Mn ve Cu beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar