DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Çizim TYP   218 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Derya ÖNDER
Dersi Verenler
Prof. Dr.DERYA ÖNDER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin çizim yeteneğini artırmak, bir cismi, bir maddeyi çok yönlü çizim becerisini geliştirmek, izdüşüm, kesit görünüş gibi mühendislikte sıklıkla kullanılan çizimler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Teknik resim araç, gereçleri. Çizgi çeşitleri, kullanım yerleri. Doğrular, Dikmeler, Açılar ve Çokgen çizimleri.Yaylar, Teğetler, Elips.Parabol, Hiperbol, Spiral, Sikloit, Episikloit, Hiposikloit. Helis eğrisi çizimleri. Paralel ve Konik Perspektif Çizimleri. Konik ve Paralel İzdüşüm Çizimleri, Epür. Görünmeyen kenarların çizimi, Çizgilerin tercih sırası. Tam Kesit, Yarım Kesit.Kırılmış Kesit, Profil Kesit, Kademeli Kesit Çizimleri. Tarama ve tarama çizgiler. Ölçülendirme ve Kuralları. Ölçekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin teknik çizim yetenekleri gelişir
2) Çok boyutlu düşünmeyi kazanır
3) kesit görünüş gibi cismin iç yüzeyini de görebilmeyi kazanır
4) kesit görünüş gibi cismin üç boyutlu görebilmeyi öğrenir
5) Plan projelemeye bakış açısı kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik resim araç, gereçleri. Çizgi çeşitleri, kullanım yerleri. Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Gösteri
Portfolyo
2 Doğrular, Dikmeler, Açılar ve Çokgen çizimleri. Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 Yaylar, Teğetler, Elips çizimleri. Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
4 Parabol, Hiperbol, Spiral çizimleri Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Sikloit, Episikloit, Hiposikloit çizimleri. Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
6 Helis eğrisi çizimi Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Paralel Perspektif çizimi Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ödev ve alıştırmalar. Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Konik Perspektif çizimi Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
10 Konik İzdüşüm, Paralel İzdüşüm, Epür çizimleri Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
11 Görünmeyen kenarların çizimi, Çizgilerin tercih sırası Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Tam Kesit, Yarım Kesit çizimleri Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
13 Kırılmış Kesit, Profil Kesit, Kademeli Kesit çizimleri Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
14 Tarama ve tarama çizgiler. Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Ölçülendirme ve Kuralları. Ölçekler. Ödev ve alıştırmalar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev ve alıştırmalar. Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar