DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik I TYP   129 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kümeler ve Sayı kümeleri, Fonksiyonlar, Limitini, Türev ve türev alma kuralları,
Dersin İçeriği
Limit, süreklilik ve Türevin temel özelliklerini kavrayabilmek, fonksiyonların grafiklerini çizmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayı kümelerini tanımlar
2) Fonksiyonları tanımlar
3) Limit ve özelliklerini tanımlar
4) Sürekliliği tanımlar
5) Sürekli fonksiyonların bazı özelliklerini kullanarak problem çözer.
6) Türevi tanımlar,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar. Rasyonel ve gerçel sayılar.Sıralama. Mutlak değer. Sayı ekseni. Aralıklar. Eşitsizlikler. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
2 Fonksiyonlar. Tanım ve Görüntü Kümeleri bulma. Bileşke, Ters Fonksiyon. Grafikler. Trigononmetrik Fonksiyonlar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
3 Artan, azalan fonksiyonlar. Ters fonksiyon. Grafik. Kapalı fonksiyonlar. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
4 Trigonometrik fonksiyonlar. Problem çözme. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
5 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit. Limitin özellikleri. Tek yanlı limitler. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
Ödev
Problem Çözme
6 Sonsuz limitler. Süreklilik. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
7 Sürekli fonsiyonların özellikleri. Problem çözme. Türev, teğetin eğimi. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
8 Ara Sınav ARA SINAV Yazılı Sınav
9 Zincir kuralı. Yüksek mertebeden türevler. Ters fonksiyonların türevi. Türevin fiziksel anlamı. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
10 Ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. Problem çözme. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
11 Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi. Maksimum, minimum bulma. 1. ve 2. Türev testi. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
12 İkinci türev ve bükeylik. Asimptotlar. Grafik çizme. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
Ödev
Problem Çözme
13 Maksimum, minimum problemleri. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
14 Üstel, logaritmik fonksiyonların türevleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Ödev
Problem Çözme
15 Belirsizlikler ve L Hopital kuralı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları FİNAL SINAVI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar