DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Fizik I TYP   133 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şadi YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞADİ YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziğin konusu, birimler, ölçme; vektörler ve vektör operasyonları, birim vektörler, skaler çarpma; bir boyutta hareket, yer değiştirme, ortalama hız ve ivme, ani hız ve ivme, sabit ivmeli hareket, serbest düşme; iki boyutta hareket, sabit ivmeli hareket, eğik atış, düzgün dairesel hareket; kuvvet kavramı, kütle ve Newton'un hareket yasaları, serbest cisim diyagramı, sürtünme kuvveti, Newton yasalarının uygulamları.
Dersin İçeriği
Fiziğin konusu, birimler, ölçme; vektörler ve vektör operasyonları, birim vektörler, skaler çarpma; bir boyutta hareket, yer değiştirme, ortalama hız ve ivme, ani hız ve ivme, sabit ivmeli hareket, serbest düşme; iki boyutta hareket, sabit ivmeli hareket, eğik atış, düzgün dairesel hareket; kuvvet kavramı, kütle ve Newton'un hareket yasaları, serbest cisim diyagramı, sürtünme kuvveti, Newton yasalarının uygulamları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel mekanik konularını tanımlar
2) Günlük yaşamdaki olayları temel mekanik konularını kullanarak açıklar
3) Temel mekanik konularını amaçları doğrultusunda kullanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizik ve ölçme, Boyut analizi, birim sistemleri, birim çevirme Düz anlatım ve tartışma
2 Fiziksel nicelikler (skaler, vektörel) ve özellikleri Düz anlatım ve tartışma
3 Bir boyutta hareket, Hız (ortalama hız, ani hız), İvme (ortalama ivme, ani ivme), uygulama Düz anlatım ve tartışma
4 Tek boyutta sabit ivmeli hareket, Serbest düşen cisimler, uygulama Düz anlatım ve tartışma
5 İki boyutta hareket (ter değiştirme, hız ve ivme vektörleri), İki boyutta sabit ivmeli hareket Düz anlatım ve tartışma
6 Düzgün dairesel hareket ve uygulamaları, bağıl hız ve bağıl ivme, yüksek hızlarda bağıl hareket Düz anlatım ve tartışma
7 Eğik atış hareketi ve uygulamaları Düz anlatım ve tartışma
8 Ara Sınav Sınav
9 Düzgün dairesel hareket ve uygulamaları, bağıl hız ve bağıl ivme, yüksek hızlarda bağıl hareket Düz anlatım ve tartışma
10 Hareket kanunları, Kuvvet kavramı, Newton kanunları Düz anlatım ve tartışma
11 Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları Düz anlatım ve tartışma
12 Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları Düz anlatım ve tartışma
13 İş ve enerji Düz anlatım ve tartışma
14 İş ve enerji Düz anlatım ve tartışma
15 Final sınavı Final sınavı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar