DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı TYP   128 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğretmek ve uygulama kapasitesini yükseltmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, BIT, BYTE kavramları, İşletim Sistemleri, Windows işletim sistemine giriş.Masaüstü. Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma Metin yazma uygulamaları Tablo çizme, yaratma ve üzerinde değişikler yapma, Tablo sıralama Tablo uygulamaları Şekil çizme ve üzerinde değişiklikler yapma, otomatik şekiller, üçboyutlu şekiller Tablo ve Şekil uygulamaları Hücreler ve hücre yapıları, Hücrelerle matematiksel işlemler yapma Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, Hücre sıralama ve filtreleme Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları, Sunu Hazırlamaya giriş, Basit sunu hazırlama, Sunu uygulamaları, İnternet, Arama Motorları ve E-posta

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayarı ve işletim sistemlemini etkili şekilde kullanmayı öğrenir.
2) Yeni ve var olan belgeleri düzenler ve kullanıma hazır hale getirir
3) Yeni tablolar yaratır ve/veya var olan tabloları düzenler.
4) Yeni şekiller yaratır ve/veya var olan şekilleri düzenler
5) Verilerle matematiksel ve mantıksal hesaplamalar yapar
6) Verileri sıralar ve filtreler .Verileri kullanarak değişik grafikler oluşturur
7) Herhangi bir konu hakkında değişik sunular hazırlar
8) İnternet, Arama motorları ve E-posta kullanımını öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, BIT, BYTE kavramları, İşletim Sistemleri, Windows işletim sistemine giriş.Masaüstü Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
2 Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma, Metin yazma ve üzerinde değişik yapma Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
3 Metin yazma uygulamaları Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
4 Tablo çizme, yaratma ve üzerinde değişikler yapma, Tablo sıralama Tablo uygulamaları Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
5 Şekil çizme, yaratma ve üzerinde değişikler yapma, Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
6 Tablo ve Şekil uygulamaları Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
7 Genel Tekrar ve uygulamalar Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Hücreler ve hücre yapıları, Hücrelerle matematiksel işlemler yapma Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
10 Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, Hücre sıralama ve filtreleme Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
11 Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
12 Sunu Hazırlamaya giriş, Basit sunu hazırlama Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
13 internet Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
14 internet Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Yazılı Sınav
15 Arama Motorları Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar