DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Karar Verme Teknikleri TYP   386 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUT ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yöneylem araştırma tekniklerini tanıtmak, Excel ile gereken hesaplamaların yapılabileceğini göstermek, öğrencin benzer problemleri kendisinin modelleyerek çözmesini sağlamak, yöneylem araştırma yöntemlerini anlamada ve işlemleri yapmada yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Doğrusal programlama, oyun teorisi, proje yönetimi karar analizi, Markov zinciri, simülasyon vb. konularda uygulanan sayısal yöntemlerin Excel ortamında öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yöneylem araştırma tekniklerini tanır.
2) Analitik düşünce tarzı gelişir ve sentezleme yeteneği kazanır.
3) Benzer yöneylem problemlerini formüle eder ve hesaplamaları yapar.
4) Alternatif çözüm tekniklerini analiz eder.
5) Excel ortamında çözüm yapmayı öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğrusal programlama Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
2 Oyun teorisi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Ulaşım ve atama problemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Şebeke problemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Tamsayılı programlama Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Hedef programlama Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Proje yönetimi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Karar analizi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Karar analizi (Devam) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kuyruk modelleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Tahmin modelleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Stok yönetimi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Markov analizi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Simülasyon Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar