DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Kalitesi ve Tuzluluk TYP   467 7 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su niteliğinin toprak ve bitki üzerindeki etkileri ile ilgili temel bilgilerin anlaşılması, tuzlu sulama koşullarında, arazileri daha ileri bir bozulmadan korumak için mevcut sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve ortaya çıkacak tuzluluk ve sodyumluluk gibi sorunların çözülmesine ilişkin gerekli yaklaşımları kapsamaktadır.
Dersin İçeriği
Tarımsal tuzluluğun doğası ve kapsamı; sulama suyu analizleri ve sınıflaması, bitki, su ve toprak tuzluluğu ilişkileri, bitki kök bölgesinde su ve tuz dengesi, yıkama gereksinimi, tuzluluk sorunu ve giderilmesi, tuzlu-sodyumlu toprakların iyileştirilmesi, su kaynaklarının kirlenmesi ve geleneksel olmayan suların kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımda tuzlu su kullanımının toprak ve bitki üzerinde meydana getirebileceği temel sorunlar kavranır.
2) Tuzlu sulama koşullarında, arazilerin daha ileri bir bozulmadan nasıl korunabileceği konusu kavranır.
3) Tuzlu sulama koşullarında, ortaya çıkacak tuzluluk ve sodyumluluk gibi sorunların çözülmesine ilişkin gerekli yaklaşımları öğrenir.
4) Su kalitesi ve tuzluluk konularıyla ilgili okuduğu bilimsel makaleleri daha kolay anlayabilir ve sonuçlarını yorumlamayı öğrenir.
5) Basit laboratuvar çalışmalarını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal tuzluluğun doğası ve kapsamı, tuzluluk ögeleri, tuzluluk ölçütleri, tarımsal tuzluluk sorununun yaygınlığı,su ve toprak özelliklerinin tuzluluk sorununa etkisi. Ders notunun ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Sulama suyu analizleri ve sınıflaması, su örneklerinin alınması sulama suyu analizleri ve hesaplamalar, sulama suyu analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, ödev konularının verilmesi Ders notunun ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Ödev
3 Sulama sularının sınıflandırılması, kimyasal içeriğe göre yapılan sınıflandırmalar, çevresel etkiye göre yapılan sınıflandırmalar, sulama suyu sınıflaması ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları ve internetten tarama Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
4 Bitki, su ve toprak tuzluluğu ilişkileri, tuzluluk ve yaşam, tuzluluğun bitki gelişmesine etkileri, ozmotik etki, özel iyonların etkileri, toksik etki. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları
5 Bitkilerde Tuza Dayanıklılığı Artıran Denetim Sistemleri, Tuzluluk ve Bitkisel Verim İlişkileri, Su Niteliğinin Toprak, Sulama ve Tuzluluk İlişkileri. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
6 Bitki kök bölgesinde su ve tuz dengesi, tuzluluk ve drenaj, tek katmanlı toprak profilinde su ve tuz dengesi, bitki kök bölgesinde su-tuz dengesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Kılcal yükselişin süzülme ve sulama üzerine etkisi, dört katmanlı toprak profilinde tuz dengesi, yıkama gereksinimi ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Yıkama gereksiniminin sulamada kullanılması, yıkama suyunun drenajda kullanılması, yıkama zamanı, yıkama randımanı. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları Anlatım
Gösteri
10 Tuzluluk sorunu ve giderilmesi, tuzlu topraklar, sodyumlu topraklar, tuzlu-sodyumlu topraklar, borlu topraklar. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
11 Tuzlu ve sodyumlu toprakların tanınması, sorunlu toprakların iyileştirilmesi, tuzlu toprakların iyileştirilmesi, yıkama, yıkama yöntemleri, yıkama suyu. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Borlu toprakların iyileştirilmesi, sodyumlu toprakların iyileştirilmesi, iyileştirici maddelerin uygunluk dereceleri, sodyumlu topraklarda iyileştiriciler ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları ve internetten tarama Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
13 Tuzlu-sodyumlu toprakların iyileştirilmesi, tarla denemelerinin düzenlenmesi, toplam çözünebilen tuzların yıkanması, sodyumluluğun giderilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Su kaynaklarının kirlenmesi ve geleneksel olmayan suların kullanılması, su kaynaklarının kirlenmesi, evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenme. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Çevre kirliliği ile ilgili yasal düzenlemeler, yasa ve yönetmelikler, geleneksel olmayan suların kullanılması, atık suların kullanılması. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar