DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilgisi TEP   123 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ BAYAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenci Tarımsal yapılarda, tarım makinalarında kullanılan malzemelerin özelliklerini ve davranışlarını öğrenir ve malzeme seçimi yapar
Dersin İçeriği
Tarım Yapılarında ve Makinelerinde kullanılan malzemeleri tanıtılması, uygulama alanlarının ve maliyet hesaplamalarının bilinmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzeme tanımını öğrenir
2) Malzemelerin micro ve makro yapısını, malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerini öğrenir.
3) Metal, Seramik, polimer , kompozit ve yarı iletken malzeme türlerini öğrenir
4) Metal malzemelere uygulanan mekanik testleri öğrenir.
5) Metal demir olmayan malzemeleri öğrenir
6) çelik malzeme ve uygulanan dayanım arttırıcı yöntemleri öğrenir
7) Alaşım ve alaşım çeşitlerini öğrenir.
8) malzeme seçimi yapmayı öğrenir
9) Öğrenci seçtiği malzemenin maliyetini hesaplamayı öğrenir.
10) Gerekli inşaat malzemesini seçer.Özelliklerini bilir.Gerekli malzeme miktarını ve bedelini hesaplar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme bilimine giriş Anlatım Anlatım
2 Atomik Yapı Anlatım Anlatım
3 Atomik Dizilme Anlatım Anlatım
4 Atomik Yapı Anlatım Anlatım
5 Malzemelerde Atom Hareketleri Anlatım Anlatım
6 Mekanik Testler ve Özellikleri Anlatım,Deney Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Katılaşma ve Tane boyutu Mukavemetlenmesi Anlatım Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Yapılar ve yapılarda kullanılan malzemeler.Malzemelerin genel özellikleri Anlatım Anlatım
10 Bağlayıcı Malzemeler (çimento,kireç, alçı)harçlar Anlatım Anlatım
11 Doğal taşlar, kilden üretilen malzemeler (tuğla, kiremit) Anlatım Anlatım
12 Ahşap Anlatım Anlatım
13 Metaller ve Alaşımları Anlatım Anlatım
14 Camlar Anlatım Anlatım
15 Plastikler, Boyalar Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar