DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yemler ve Hayvan Besleme TEP   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Uğur SERBESTER
Dersi Verenler
Doç. Dr.UĞUR SERBESTER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Besin maddeleri ve metabolizmalarını öğretmek, çiftlik hayvanları (inek, koyun, keçi, yumurtacı tavuk, etlik piliç) beslenme prensiplerini öğretmek
Dersin İçeriği
Besin maddeleri ve metabolizmaları, süt ineklerinin beslenmesi, koyun ve keçilerin beslenmesi, yumurta tavukları ve etlik piliçlerin beslenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Besin maddeleri ve metabolizmalarını tanır
2) Süt ineklerinin beslenme prensiplerini öğrenir
3) Koyun ve keçilerin beslenme prensiplerini öğrenir
4) Yumurtacı tavuk ve etlik piliçlerin beslenme prensiplerini öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Besin maddeleri Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
2 Su ve pH Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
3 Proteinler ve metabolizmaları Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
4 Enzimler Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
5 Karbonhidratlar ve metabolizmaları Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
6 Yağlar ve metabolizmaları Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
7 Hormonlar Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
8 Ara Sınav Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
9 Hormonlar Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
10 Vitaminler Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
11 Süt ineklerinin beslenmesine giriş Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
12 Kasaplık hayvanların beslenmesi Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
13 Koyun ve keçilerin beslenmesi Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
14 Yumurtacı tavukların beslenmesi Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
15 Etlik piliçlerin beslenmesi Öğretim üyesi tarafından önerilen kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar