DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mekanizasyon TEP   213 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha BARUT
Dersi Verenler
Doç. Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZELİHA BARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ziraat Mühendislerine, mühendislik, teknoloji ve tarım tekniği kavram ve temelleri ile tarımda kullanılan kuvvet ve iş makinaları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Tarımsal üretimde kullanılan kuvvet kaynakları (doğal enerji makinaları, traktör) ve iş makinalarının (toprak işleme, ekim dikim, ilaçlama, hasat harman, süt sağım makinaları vb.) tanıtılması, kullanımı, ayarlanması, bakımı ve işletilmesi konularında teorik ve pratik bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ziraat Mühendisliğinin temel tanımlarını bilir.
2) Tarımsal üretimde kullanılan makinaları tanır.
3) Tarım işletmelerinde mekanizasyon gereksinimlerini belirleyerek uygun mekanizasyon planlamasını yapar.
4) Traktör tarım makinası ilişkisinde gerekli olan temel seçim, kullanım, ayar, bakım ve işletim kurallarını bilir.
5) Tarım iş makinalarının tanır ve gerekli olan kullanım, ayar, bakım ve işletim kurallarını bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ziraat Mühendisliği ve tarım tekniğinin temel kavram ve tanımları. Tarımsal Mekanizasyonun tanımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
2 Doğal Enerji Kaynakları ve Makinaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
3 Termik Enerji Kaynakları ve Makinaları (Termik Motorlar) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
4 Tarım Traktörleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
5 Mekanizasyon İşletmeciliği Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
6 Hayvancılıkta Mekanizasyon Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
7 Tarımsal kuvvet makiinalarında uygulama Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Toprak işleme makinaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
10 Ekim dikim makinaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
11 Bakım ve gübreleme makinaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
12 Sulama Makinaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
13 Tarımsal Savaş Makinaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
14 Hasat ve Harman Makinaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Ürün İşleme Makinaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar