DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Ekonomi TEP   405 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Faruk EMEKSİZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖMER FARUK EMEKSİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere gıda ürünleri pazarlamasının temel konularını açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Pazar çeşitleri ve alıcıların davranışları, pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve ürün pozisyonlama, pazarlama stratejisi ve pazarlama araştırmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası ekonomi ile ilgili kavramları tanır
2) Soyut dış ticaret teorisini (genel hatlarıyla) öğrenir
3) Dış ticaret politikasının amaç ve araçlarını öğrenir
4) Uluslararası ekonomik birleşmeler hakkında bilgi sahibi olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 - Uluslararasının ekonominin tanımı ve kapsamı, - Ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri - Dış ticaret ile iç ticaret arasındaki farklar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
2 - Soyut dış ticaret teorisi Varsayımlar Mutlak üstünlükler teorisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
3 - Soyut dış ticaret teorisi Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi Dış ticaret politikasının tanımı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
4 -Dış ticaret politikasının amaçları -Dış ticaret politikasının tarihsel gelişimi - Serbest dış ticaret ve koruyuculuk tartışmaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
5 - Dış ticaret politikasının araçları - Gümrük vergileri Tanımı Amaçları Türleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
6 - Gümrük vergileri (devam) Gümrük vergilerinin ekonomik etkileri (koruma, tüketim, gelir, bölüşüm) Gümrük vergilerinin ilgili ülkelere yansıması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
7 - Özel Gümrük Rejimleri Geçici kabul Serbest Bölgeler Antrepo Transit ticaret Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 - İthalat Yasakları Tanımı Nedenleri Etkileri (kısa dönem, uzun dönem) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
10 - Kambiyo denetimi (döviz kontrol mekanizması) - Fark giderici vergiler - Piyasayı paylaşma anlaşmaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
11 - Kambiyo denetimi (döviz kontrol mekanizması) - Fark giderici vergiler - Piyasayı paylaşma anlaşmaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
12 - İthalat teminatları - Çoklu kur sistemi -Sübvansiyonlar - İhracat sübvansiyonları - İhracatın kısıtlanması - Görünmez Engeller Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Uluslararası ekonomik birleşmeler Teori Ekonomik birleşme türleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
14 - Uluslararası ekonomik birleşmeler (devam) Üye ülkelere etkileri Üretim etkisi Tüketim etkisi Faktör fiyatları üzerindeki etkiler Gelişme hızı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Uygulamada uluslararası ekonomik birleşmeler Avrupa Birliği (tarihi gelişim, Roma anlaşması, ABnin organları, ABnin finansal kuruluşları, AB Ortak Tarım Politikası, Türkiye-AB ilişkileri) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar