DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar. Rasyonel ve gerçel sayılar.Sıralama. Mutlak değer. Sayı ekseni. Aralıklar. Eşitsizlikler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
2 Fonksiyonlar. Tanım ve Görüntü Kümeleri bulma. Bileşke, Ters Fonksiyon. Grafikler. Trigononmetrik Fonksiyonlar Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
3 Artan, azalan fonksiyonlar. Ters fonksiyon. Grafik. Kapalı fonksiyonlar. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
4 Trigonometrik fonksiyonlar. Problem çözme. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
5 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit. Limitin özellikleri. Tek yanlı limitler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
6 Sonsuz limitler. Sonsuzda limitler. Süreklilik. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
7 Sürekli fonsiyonların özellikleri. Problem çözme. Türev, teğetin eğimi. Türev alma kuralları. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
8 Zincir kuralı. Yüksek mertebeden türevler. Ters fonksiyonların türevi. Türevin fiziksel anlamı. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
9 Ara sınav Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
10 Ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. Problem çözme Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
11 Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi. Maksimum, minimum bulma. 1. ve 2. Türev testi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
12 İkinci türev ve bükeylik. Asimptotlar. Grafik çizme. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
13 Maksimum, minimum problemleri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
14 Üstel, logaritmik fonksiyonların türevleri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
15 Belirsizlikler ve L Hopital kuralı. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
16-17 Final Sınavı Tekrar ve Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar