DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Ekonomi TEP   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜLTEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUFUK GÜLTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel kavramlarını ve sorunlarını, ekonomik sistemleri ve ekonominin ilgilendiği temel konuları inceleyerek mikro ve makro ekonomi düzeyinde bilgi birikimi sağlar; bu bilgilere bağlı olarak tarım ekonomisi disiplinindeki ekonomi içerikli derslere temel oluşturacak bilgileri kazanır.
Dersin İçeriği
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, piyasa çeşitleri, fiyat oluşumu, tüketici davranışları teorisi, üretim teorisi, bölüşüm teorisi, milli gelir, istihdam, para ve banka, dış ticaret.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomiyle ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Ekonominin temel sorunu olan kaynakların etkin kullanımına yönelik ilkeleri açıklar.
3) Arz-talep, piyasa yapısı, fiyat oluşumu ve bunlar üzerinde etkili faktörleri yorumlar.
4) Makro ekonomik değişkenler ile aralarındaki ilişkileri tartışır.
5) Ekonominin işleyişini genel olarak algılar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)