DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Sigortacılık TEP   352 6 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şinasi AKDEMİR
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞİNASİ AKDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencilerine tarımda risk yönetimi araçları ve sigorta uygulamaları, risklerin ölçümü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım sigortaları uygulamaları ve özellikleri, sigorta matematiği, hasar tespit teknikleri ve organizasyonu, reasürans ve devlet destekleme sistemleri, sigorta organizasyonu gibi konularda bilgi verilmesi, kamu kesimi ve özellikle özel sigorta şirketleri ve tarım kooperatiflerinin tarım sigortaları konusunda uzman teknik eleman taleplerinin karşılanması hedeflenmektedir. Mezunların sigortacılık alanında bağımsız ve serbest meslek olarak yürütülen tarım sigortaları eksperliği yapabilmeleri için gerekli bilimsel ve pratik altyapı oluşturulacaktır. Ayrıca makro düzeyde tarım sigortalarının geliştirilmesine yönelik politika önceliklerinin oluşturulma ilkelerinin tanımlanması ve bunların katılımcılarca tartışılması da dersin hedefleri arasında yer almaktadır.
Dersin İçeriği
Sigortanın tanımı ve fonksiyonları, tarımsal faaliyetlerin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi, tarım sigortaları yönetimi, Tarım sigortaları mevzuatı ve kurumsal yapıdaki gelişmeler, Türkiye tarımının sigorta uygulamaları yönünden değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler Tarım sigortaları ve risk yönetimi kavramları ile Tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisini öğrenir.
2) Öğrenciler Tarım sigortaları uygulamalarında beliren başlıca sorunları öğrenir
3) Öğrenciler Farklı tarımsal sigorta uygulamalarına örnekler görürler
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)