DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım politikasına giriş: Temel kavram ve konular Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Devlet ve piyasa müdahaleleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Ekonomik teoriye göre faydalı ve sakıncalı müdahaleler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Makro ekonomik politikalar ve tarım ve tarım politikası ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Tarıma müdahale gerekçeleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Tarımda devlet yardımları: Sübvansiyonlar ve özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Tarım politikalarının tanımı, kapsamı ve amaçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Tarım politikası araçları ve amaç-araç ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Tarım politikası araçları ve amaç-araç ilişkileri (Devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Tarımsal yapı ve üretim politikaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Tarımsal fiyat ve pazar politikaları: Arz-talep uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Tarım politikalarının ekonomik ve tarımsal etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Dış ticaret politikaları: Amaç ve araçlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Ulusal tarım politikaları ve küresel ilişki ve gelişmeler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar