DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğal Kaynak ve Çevre Ek. * TEP   311 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonomik faaliyetler-çevre karşılıklı etkileşimini, bugünkü ve gelecek kuşakların toplumsal refahı açısından kavramalarını sağlamak, doğal kaynaklar ve çevrenin kullanımı, geliştirilmesi ve korunması ile ilgili ekonomik analiz araçlarını ve politikalarını tanıtmak, güncel çevre sorunlarını ekonomik yaklaşımla algılayıp yorumlama yetisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi; tanımı, kapsamı temel kavramlar ve sorunlar, Doğal kaynaklar ve çevre mallarının özellikleri, piyasası, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları, dışsallıklara çözüm yolları, Petrol ve maden işletmeciliğinde ekonomik prensipler, Yenilenebilir biyolojik kaynaklar, Tarım ve çevre etkileşimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi; tanımı, kapsamı temel kavramlar ve sorunlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Doğal kaynaklar ve çevre mallarının özellikleri, piyasası, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları, dışsallıklara çözüm yolları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Doğal kaynaklar ve çevre mallarının değerleme sorunu ve değerleme yöntemleri. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Doğal kaynakların özellikleri, sınıflandırılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Petrol ve maden işletmeciliğinde ekonomik prensipler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Yenilenebilir bir kıt kaynak olarak su, su dağıtım sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Yenilenebilir biyolojik kaynaklar. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Orman ve su ürünleri işletmeciliğinde ekonomik prensipler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Yenilenebilir biyolojik kaynakların biyolojik ve zaman boyutu Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Doğal kaynaklar kullanımı çevre ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Çevre kirliliği, kirliliği önlemede yararlanılan başlıca politika araçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Doğal kaynaklar potansiyeli ve ekonomik gelişme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Tarım ve çevre etkileşimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel Tekrar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar