DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sığırcılığın önemi, dünyada ve yurdumuzda sığırcılığın sayısal ve yapısal durumu, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
2 Yerli sığır ırkları ve önemli süt ve et kültür ırkı sığrı ırkları, verim ve morfolojik özellikleri, verim yönüne göre tip özellikleri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
3 Süt sığırcılığında kullanılan barınaklar, sığır refahı ve barınak özellikleri sıcak ve soğuk stresi Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
4 Buzağı bakım ve idaresi, süt içirme doğum sonrası buzağı bakımı, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
5 Memenin anatomik yapısı, memede sütün oluşması ve laktasyon, sütün miktar ve bileşimini etkileyen faktörler Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
6 Sağım ve sağım şekilleri, sağım yeri şekilleri, sağım makineleri kullanımı, sağım hiyjeni, , Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
7 Sağım ve sağım şekilleri, sağım yeri şekilleri, sağım makineleri kullanımı, sağım hiyjeni, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Süt verim hesaplama yöntemleri, süt verimi düzeltmeleri, damızlık değer tahmini, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
10 Süt sığırlarında yetiştirme sistemlerini ve seleksiyon Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
11 Sığır besiciliği, et tipi sığır ve vücut kondüsyon puanlaması Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
12 besi hayvanı seçimi, besi sonu tespiti Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
13 Kayıtların değerlendirilmesi, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
14 Sürü sağlık koruma uygulamaları Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
15 Bölgede yaygın hastalıklar ve sürü sağlık koruma uygulamaları Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar