DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım Ekonomisi alanındaki veri kaynakları ve verilerin analizinde kullanılabilecek güncel yazılımlar. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Verilerin sıraya dizilmesi, filtrelenmesi, basit ve koşullu hesaplamaların yapılması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Verilerin gruplanması, özet tabloların hazırlanması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tablolar arasında bağlantı kurularak yeni tabloların hazırlanması ve hesaplamaların yapılması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Tablolar arasında bağlantı kurularak yeni tabloların hazırlanması ve hesaplamaların yapılması (devam). Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Grafik çeşitleri ve grafiklerin hazırlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Grafik çeşitleri ve grafiklerin hazırlanması (devam). Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 İstatistik analizlerin yapılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 İstatistik analizlerin yapılması (devam). Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Yazılımlar arasında veri transferlerinin yapılması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Veritabanları ve veritabanlarına erişim teknikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Veritabanları ile bağlantılı işlem tablolarının hazırlanması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Veritabanları ile bağlantılı işlem tablolarının hazırlanması (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel Tekrar Tüm ders notu ve kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notu ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar