DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mücadele Yöntemleri BKP   358 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM HALİL ELEKCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ALİ ERKILIÇ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FEYZULLAH NEZİHİ UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde verim kayıplarına neden olan hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otlara karşı kullanılan mücadele yöntemleri (yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal) hakkında örneklere dayalı detaylı ve pratiğe yönelik bilgiler vermek ve öğretmek.
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlar hakkında genel bilgiler, yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri ve uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal zararlılarla savaşta temel bilgileri ile tarımsal zararlılarla savaşta kültürel önlemler ve fiziksel savaşım yöntemleri öğrenir.
2) Tarımsal zararlılara karşı mekaniksel savaşım yöntemlerinin kullanılmasını öğrenir.
3) Tarımsal zararlılara karşı biyolojik savaşım yöntemleri ve biyoteknik savaşım yöntemlerinin kullanılmasını öğrenir.
4) Tarımsal zararlılara karşı kimyasal savaşım yöntemleri ve kullanılmasını öğrenir.
5) Tarımsal zararlılara karşı tüm savaşın prensiplerini öğrenir.
6) Abiyotik ve biotik bitki hastalıkları (fungus, bakteri, virüs, viroid, fitoplasma, spiroplasma vb.) ile mücadelede kültürel önlemler ve fiziksel yöntemleri öğrenir.
7) Bitki hastalık etmenleri ile mücadelede erken uyarı modellerini öğrenir.
8) Bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan kimyasal savaş yöntemlerinden Koruyucu fungisitlerin, aktif maddeleri ve uygulama metodlarını öğrenir.
9) Bitki hastalık etmenlerine karşı Sistemik fungisitler, aktif maddeleri ve etki mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
10) Yabancı otlarla mücadeleye karar verme kriterleri ve dikkat edilecek parametreleri öğrenir.
11) Yabancı otlara karşı kimyasal mücadele prensiplerini öğrenir.
12) Kimyasal mücadelede kullanılacak herbisitleri öğrenir.
13) Yabancı otlarla mücadelede entegre mücadele prensipleri ve uygulamasını öğrenir.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
2 Tarımsal zararlılarla savaşta temel bilgileri ile tarımsal zararlılarla savaşta kültürel önlemler ve fiziksel savaşım yöntemler. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
3 Tarımsal zararlılara karşı mekaniksel savaşım yöntemlerinin kullanılması ve uygulaması. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
4 Tarımsal zararlılarla savaşta temel bilgileri ile tarımsal zararlılarla savaşta kültürel önlemler ve fiziksel savaşım yöntemler. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
5 Tarımsal zararlılara karşı kimyasal savaşım yöntemleri ve kullanılması. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
6 Tarımsal zararlılara karşı tüm savaş uygulama prensipleri. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
7 Abiyotik ve biotik bitki hastalıkları (fungus, bakteri, virüs, viroid, fitoplasma, spiroplasma vb.) ile mücadelede kültürel önlemler ve fiziksel yöntemleri . Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Bitki hastalık etmenleri ile mücadelede erken uyarı modelleri. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
10 Bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan kimyasal savaş yöntemlerinden koruyucu fungisitlerin, aktif maddeleri ve uygulama metodları. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
11 Bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan kimyasal savaş yöntemlerinden Sistemik fungisitler, aktif maddeleri ve etki mekanizmaları ve uygulama yöntemleri hakkında temel bilgiler verilmesi. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
12 Yabancı otlarla mücadeleye karar verme kriterleri ve dikkat edilecek parametreler. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
13 Yabancı otlara karşı kimyasal mücadele prensipleri. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
14 Kimyasal mücadelede kullanılacak herbisitler. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
15 Yabancı otlarla mücadelede entegre mücadele prensipleri ve uygulaması. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve görsel sunular.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar