Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11
Akışkanlar Mekaniği
(TMT231)
3 2 - - - - - - - - -
Araştırma Deneme Metotları
(TMT411)
2 - - 2 - - - 4 2 - -
Bahçe Bitkileri
(ZFS216)
- - - - - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı
(TMT229)
4 - 2 4 - - 1 - 3 3 4
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
(TMT138)
3 3 3 3 - - 3 - - - -
Bilgisayar Programlama Dili
(TMT333)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Bilişim Teknolojileri
(TMT130)
1 - - 2 - - 2 4 3 2 -
Bitki Koruma
(ZFS222)
4 - - - - - - - - - -
Bitki Koruma Makinaları
(TMT327)
1 - 2 3 2 - - - - 1 2
Biyolojik Malzeme Bilgisi
(TMT329)
2 3 3 2 - - - - - - -
Coğrafi Bilgi Sistemleri
(TMT443)
2 - - 2 - - - 1 1 - -
Depolama Tekniği
(TMT419)
2 - - 5 3 - - - - - -
Dijital Tarım
(TMT451)
2 - - 4 - - - - 2 2 3
Ekim Dikim Gübreleme Makinaları
(TMT336)
2 - - - 1 1 1 - - - 1
Endüstriyel Ergonomi
(TMT441)
3 - - 3 - - - - 3 - -
Enerji Dönüşüm Sistemleri
(TMT246)
2 3 1 4 2 3 3 4 2 4 3
Genel Ekonomi
(ZFS219)
2 - - - - - - - 1 1 -
Genel Kimya
(TMT127)
2 2 2 1 2 3 1 - 2 2 1
Genel Zootekni
(ZFS226)
- - - 1 1 2 2 2 1 - 2
Gıda İşleme Makinaları
(TMT331)
5 - - 4 2 - - - - - -
Girişimcilik
(TMT233)
- - - - - - - - - 5 -
Hasat ve Harman Makinaları
(TMT330)
- - - 5 - - - - - 4 -
Hayvancılıkta Mekanizasyon
(TMT334)
3 2 1 - - - - - - - -
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
(TMT326)
4 1 3 3 1 - 2 - 4 3 3
İmalat Yöntemleri
(TMT321)
1 - 3 - - - 2 1 - 2 -
İstatistik
(TMT136)
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
(ISG301)
- - - - - 2 - - - 2 3
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
(ISG302)
- - - - - 2 - - - 2 3
İşyeri Eğitimi
(TMT406)
1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2
Kalite Kontrol ve Standartizasyon
(TMT407)
- - - - - 2 2 2 2 1 -
Kariyer Planlama
(TMT240)
- - - - - - - - 5 - -
Kontrol ve Otomasyon
(TMT324)
2 1 2 2 2 - - 2 - 1 -
Makina Emniyeti ve Risk Analizi
(TMT405)
- - - - - - - 1 2 2 3
Makine Malzeme Bilgisi
(TMT238)
2 - 2 1 3 - - - - - -
Makine Elemanları
(TMT325)
4 - 4 2 1 - 3 - 3 - 4
Matematik 1
(TMT123)
2 - - - - 1 - - - - 3
Matematik II
(TMT132)
5 - - - - - - - - - 2
Mekanizma Tekniği
(TMT236)
4 - 2 2 - - 1 - 3 3 3
Meliorasyon Makinaları
(TMT338)
2 - - - - - - - - - 1
Mukavemet
(TMT242)
5 3 - - - - - - - - -
Mühendislik Biyolojisi
(TMT125)
3 1 - 3 - - 2 3 4 1 2
Mühendislik Ekonomisi
(TMT429)
4 - - 3 - 3 - - 2 - -
Mühendislik Fiziği II
(TMT134)
2 - - 3 1 - - - 3 - 1
Mühendislik Fiziği-I
(TMT129)
4 - - 1 - - - - - - -
Mühendislik Matematiği
(TMT241)
2 - 2 2 4 1 - 1 3 1 2
Mühendislik Mekaniği
(TMT237)
5 3 - - - - - - - - -
Ölçme Bilgisi
(ZFS218)
2 - - - - - - - 2 - 2
Ölçme ve Veri Değerlendirme
(TMT239)
4 - - 3 2 - - 2 1 1 2
Satış ve Pazarlama
(ZMS473)
- - 4 - - - - - - 4 -
Sera İklimlendirme Teknolojileri
(TMT409)
5 5 4 3 2 2 2 2 3 1 2
Sulama Makinaları ve Teknolojileri
(TMT328)
1 - - 2 2 - - - - - -
Sulama ve Drenaj
(ZFS224)
2 - - - - - - - 2 - 2
Sürdürülebilir Tarım
(TMT445)
2 - - - - - - - - - 2
Tarım Mak. ve Tekn. Mühendisliğine Giriş
(TMT131)
2 3 2 2 - - - 2 - - -
Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama
(TMT322)
1 - - 3 2 5 1 3 1 3 3
Tarım Makinalarında Projelendirme
(TMT449)
3 - 5 - 5 - 1 3 4 2 4
Tarım Traktörleri
(TMT335)
5 4 - 3 4 - - - - - -
Tarım ve Çevre
(TMT439)
- - - - - - - 2 1 1 2
Tarımda İnsansız Hava Aracı Teknolojisi
(TMT435)
1 - 2 1 - - - 2 1 2 2
Tarımsal Atık Değerlendirme Teknolojisi
(TMT453)
5 - - - - - - - 3 - 5
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
(ZMS471)
1 - - 1 - - 1 - 2 - -
Tarla Bitkileri
(ZFS217)
3 3 1 3 3 3 - - 3 2 -
Tarla Tarımı Mekanizasyonu
(TMT235)
2 2 - 2 4 3 - - 4 - -
Taşıma ve İletim Tekniği
(TMT323)
1 - 1 1 - - 2 - 4 1 2
Termodinamik
(TMT244)
5 3 - - - - - - - - -
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(ZFS215)
3 1 - - - - - 1 - - 1
Toprak Gübre Bitki Analizleri
(ZFS220)
- - - - - - - - 1 - -
Toprak İşleme Makinaları
(TMT315)
2 1 - - - - - - - - 2
Ürün İşleme Teknolojileri
(TMT332)
- - 4 - 5 - - - 2 - -
Yaş Sebze Meyve Sınıflandırma Teknolojisi
(TMT421)
- 4 3 3 2 - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 70 56 23 26 40 26 17 21 22 38 30 34
İlişki ağırlığı 15053619959363645896181
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir