DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kontrol ve Otomasyon TMT   324 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ MUSA BOZDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sistemlerin manüel ve otomatik kontrol edilme yöntemleri ile otomasyonda kullanılan basit otomatik kontrol sistemlerinin öğrencilere aktarılması. Kontrol ve otomasyon uygulamalarının tarımda kullanılması.
Dersin İçeriği
Kontrol ve otomasyon tanımı, prensipleri. Sensörler, Manuel ve Otomatik kontrol metotları. P, PI, PD ve PID Kontrol. Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLCler). PLC lerin konvansiyonel kontrol sistemleriyle karşılaştırılması. SCADA - HMI Sistemleriyle veri toplama, gözlem ve kontrol örnekleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kontrol ve otomasyondaki sensörleri öğrenir.
2) SCADA ve LabVIEW gibi sistemlerin tarımda kullanımını öğrenir.
3) Proses kontrolünde gerekli fiziksel ve/veya elektriksel büyüklükleri algılayan veya ölçen sensörleri kavrar.
4) Kontrol ve otomasyonda PID'yi öğrenir.
5) PLC nin yapısını, çalışma prensibini ve kullanmasını öğrenir.
6) Kontrol ve otomasyon sistemlerinin tarımda kullanımını öğrenir.
7) Uygulamalarda aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmasında görev yapabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
X
2
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
X
3
Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
X
4
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
5
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
7
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi kazanır.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanır.
10
Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanır.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proses kontrolün tanımı ve temel kavramlar Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
2 Proseslerde Ölçülecek Büyüklükler Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
3 Algılayıcılar-Sensorlar. Fiziksel sistemler ve blok diyagramı Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
4 Transfer fonksiyonları; tanım, mekanik, hidrolik ve elektrik sistemleri Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
5 Transfer fonksiyonları, mekanik-elektrik sistem analojisi Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
6 Blok diyagram ve blok indirgeme kuralları, sinyal akış diyagramı Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
7 Geçiş fonksiyonları, frekans karekteristiği Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
8 Ara Sınav Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Kontrol sistemlerinin kararlılığı Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
10 Manuel ve Otomatik kontrol metotları. P, PI, PD ve PID Kontrol Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
11 Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLCler) Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
12 PLC lerin konvansiyonel kontrol sistemleriyle karşılaştırılması Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
13 SCADA - HMI, LabVIEW Sistemleriyle veri toplama, gözlem ve kontrol örnekleri Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
14 Tarımda kontrol ve otomasyon kullanımı. Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
15 Tarımda kontrol ve otomasyon uygulamaları. Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar