DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler TMT   326 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet İNCE
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET İNCE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin çalışma ilkeleri ve bunların tarımdaki uygulamaları konularında bilgi vermek. Basit hidrolik veya pnömatik devrelerin tasarımını yapmak.
Dersin İçeriği
Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri. Hidrolik akışkanlar ve Pnömatik akışkan havanın sınıflandırılması, sınıflandırma kriterleri, kullanım özellikleri. Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarının şematik gösterimleri. Hidrolik pompalar. Sınıflandırılması ve genel özellikleri kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Kompresörler. Hidrolik ve pnömatik lineer motorlar (pistonlar). Özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Valfler, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri. Depo, hortum, boru ve ara elemanları.Hidrolik ve pnömatik şema örneklerinin çözümlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrostatik ve hidrodinamik ile ilgili temel kavramları anlar.
2) Sıvının bir kuvvet kaynağı olarak kullanılmasında söz konusu olan temel unsur ve elemanları kavrar.
3) İdeal bir gaz olarak kullanılan havanın basınç, hacim ve sıcaklık açısından bağıntısını kavrar.
4) Hidrolik ve Pnömatik güç devrelerinde kullanılan elemanları tanır ve görevlerini anlar.
5) Hidrolik ve pnömatik analizi yapar ve çalışma özelliklerini anlar.
6) Basit hidrolik veya pnömatik devre tasarımı yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
X
2
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
X
3
Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
X
4
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
5
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
7
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi kazanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanır.
X
10
Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanır.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrolik ve Pnömatiğe giriş, hidrolik ve pnömatiğin tanımı ve karşılaştırılması,kullanım alanları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Hidrolik ve pnömatiğin temel prensipleri ve kavramlar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Hidrolik ve pnömatik sistemleirn temel elemanları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Hidrolik akışkanlar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Hidrolik ve pnömatik devreler, semboller ve standartlar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Hidrolik pomplar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Hidrolik valflar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Hidrolik silindirler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Hidro-motorlar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
11 Hidrolik borular, hortumlar, filtreler ve bağlantı elemanları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Hidrolik devre tasarımı ve çizimi, devre örnekleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Pnömatik devre elemanları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Pnömatik devre tasarımı, devre örnekleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Hidrolik ve pnömatik sistemlerin denenmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar