DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Fiziği II TMT   134 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Eda EŞKUT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Elektrik ve Elektronikle İlgili Temel Yasaların Öğretilmesi ve Bunların Uygulandığı Yerlerin Gösterilmesi.
Dersin İçeriği
Elektrik ve Elektroniğin Temel Yasaları ve Uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektriğin temel kavramlarını öğrenir.
2) Akımla ilgili temel bilgileri öğrenir.
3) Gerilimle ilgili temel bilgileri öğrenir.
4) Dirençle İlgili temel bilgileri öğrenir.
5) Ohm yasasını uygular.
6) Manyetizmayı öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
X
2
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
3
Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
4
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
5
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
7
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi kazanır.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanır.
X
10
Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanır.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektriğin Temel Kavramları Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
2 Akım ve özellikleri Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
3 Gerilim Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
4 Direnç Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
5 Ohm Yasası Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
6 Elektriksel Ölçümler Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
7 Güç ve uygulaması Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
8 Ara Sınav Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Yazılı Sınav
9 Manyetizma Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
10 Endüktans, Sığa ve Rezonans Devreleri Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
11 Alternatif Akım Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
12 AC Ölçümler ve Dirençli AC Devreler Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
13 Kapasitif AC Devreler Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
14 Endüktatif AC Devreler Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
15 Yarıiletkenlerin Temelleri Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar