DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hasat ve Harman Makinaları TMT   330 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emin GÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMİN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin ürün ile makina arasındaki ilişkileri bilmek ve ürünün özelliklerine uygun makina seçimini yapmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Hasat ve harmanlamanın tarihsel gelişimi ve tarımsal üretimde kullanılan hasat ve harmanlama makinalarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hasat ve harmanlamanın tarihcesini bilir
2) Bitkinin fiziksel ve mekanik özelliklerini öğrenir
3) Bitkinin özelliklerine uygun makina seçimini öğrenir
4) Tane kayıplarını azaltmanın önemini kavrar
5) Tarımsal üretimde kullanılan makina ve aletleri bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
2
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
3
Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
4
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
5
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
7
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi kazanır.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanır.
10
Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanır.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
2 Tarihsel gelişimi Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
3 Bitkisel Materyal ve bıçakla kesme Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
4 Kesme ve biçme ilkeleri Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
5 Tahıl hasadı Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
6 Biçerdöverler Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
7 Biçerdöverlerde biçme üniteleri Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders kitabı ve sunum Soru-Cevap
Sözlü Sınav
9 Biçme makinalarının kullanıldığı yerler Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
10 Mısır hasadı Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
11 Ayçiçeği hasadı Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
12 Soya hasadı Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
13 Yerfıstığı hasadı Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
14 Pamuk hasadı Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
15 Meyve ve sebzelerin mekanik hasadı Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı ve sunum Soru-Cevap
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar