DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda İşleme Makinaları TMT   331 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Serdar ÖZTEKİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET SERDAR ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıda isleme makineleri ve teknolojisi hakkında bilgi edinmesini sağlamak
Dersin İçeriği
Gıda endüstrisinde kullanılan taşıma iletim sistemleri, ayırıcılar, karıştırıcılar, filtreler, ısı değiştiriciler, homojenizatörler, kurutucular, dondurucuların çalışma prensipleri ve özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gıda endüstrisinde kullanılan makinelerin çalışma prensiplerinin öğrenr
2) Gıda ürününün özelliklerine uygun ekipman ve makinaleri seçer
3) Gıda işleme basamaklarıyla ilgili temel hesapları yapar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
X
2
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
3
Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
4
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
5
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
7
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi kazanır.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanır.
10
Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanır.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıdaların temel özellikleri ve üretiminde kullanılan ilkeler Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Hammadde hazırlık makineleri (Tartma ve Ölçme Aletleri Tasıma ve İletim Düzenleri, Gıda Ön İşlem ve Temizlik Makineleri Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Sınıflama ve Ayırma Makineleri Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 İsı Transfer Düzenleri Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Evaporatörler Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Deaeratörler, Deodorizatörler, Kondensörler Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Haşlama Makineleri ve Ekipmanları, Pişirme veya Kavurma Makine ve Ekipmanları, Kızartma Makine ve Ekipmanları Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notlarından ön hazırlık yapılması Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Minimum Ürün İşleme Teknikleri Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Ozonlama teknikleri Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Yüksek Basınç Makine ve Ekipmanları, Titreşimli Elektrik Alanı Uygulamaları Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Kurutma Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Karıştırma Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Ekstrüzyon Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Pastörizasyon Ders notlarından ön hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarından ön hazırlık yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar