DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Satış ve Pazarlama ZMS   473 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEÇER
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.Püren VEZİROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Perakendecilikle ilgili temel kavramların tanımlarını, perakendeciliğin önemini ve içeriğini bilir Satış tahminleri yapabilir, satış kotaları belirleyenilir Satış gücüyle iletişim kurma konusunda temel prensipleri bilir satış gücünün örgütlenmesi ve güdülenmesi ile ilgili temel prensipleri bilir
Dersin İçeriği
Perakendecilikte satış yönetimi: tanımı, önemi, içeriği, satış süreci ve ilişli yönetimi, satış tahmin yöntemleri ve satış kotalarının tanımlanması, satış tahmin yöntemleri ve satış kotalarının tanımlanması, satış elemanı ile iletişim, satış gücünün seçimi ve eğitimi, satış gücünün örgütlenmesi, satış gücünün güdülenmesi ve ödüllendirilmesi, satış yönetiminde kontrol süreçleri ve performans değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Perakendecilikle ilgili temel kavramların tanımlarını, perakendeciliğin önemini ve içeriğini bilir
2) Satış tahminleri yapabilir, satış kotaları belirleyenilir
3) Satış gücüyle iletişim kurma konusunda temel prensipleri bilir
4) Satış gücünün örgütlenmesi ve güdülenmesi ile ilgili temel prensipleri bilir
5) Bahçe bitkilerinde çoğaltma yöntemlerini tanır.
6) Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve yıllık bakım işlemlerini öğrenir.
7) Bahçe bitkileri ürünlerinin muhafazası ve pazarlamasını öğrenir.
8) Bahçe bitkilerinde büyümeyi düzenleyicilerinden yararlanma olanaklarını tartışır.
9) Enerji Kaynaklarının Toplumsal Etkileri Ve Bunun Ekonomiye Etkisini Açıklar
10) Enerji Kaynaklarının Küresel Etkilerini Öğrenir.
11) Küresel Isınmanın Nedenlerini Öğrenir
12) Çevre Üzerindeki Etkileri Kavrar.
13) Biyosistem Üzerinde Etkileri Öğrenir.
14) Sürdürülebilir Çevre Ve Yaşamın Öğrenir
15) Sürdürülebilir Küresel Canlı Doğanın Önemini Öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
2
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
3
Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
X
4
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
5
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
7
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi kazanır.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanır.
10
Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanır.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Perakendecilikte satış yönetimi: Tanımı, önemi, içeriği Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
2 Satış Süreci ve İlişki Yönetimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
3 Satış Süreci ve İlişki Yönetimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
4 Satış Tahmin Yöntemleri ve satış kotalarının tanımlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
5 Satış Tahmin Yöntemleri ve satış kotalarının tanımlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
6 Satış elemanı ile iletişim Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
7 Satış elemanı ile iletişim Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Satış Gücünün Seçimi ve Eğitimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Satış Gücünün Seçimi ve Eğitimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Satış Gücünün Örgütlenmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Satış Gücünün Güdülenmesi ve Ödüllendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
13 Satış Gücünün Güdülenmesi ve Ödüllendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
14 Satış Yönetiminde kontrol süreçleri ve performans değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Satış Yönetiminde kontrol süreçleri ve performans değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar