DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri TMT   209 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk TOKLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK TOKLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÖZGÜL GÖRMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkilerini içeren endüstri bitkileri, tahıllar, yem bitkileri ve yemeklik dane bitkilerinin tanınması, kullanım alanları, ekonomik önemleri, yetiştirme teknikleri ve karşılaşılan sorunlar konularında genel bilgilere sahip olur
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerini oluşturan ve ekonomik değeri yüksek olan tüm bitkiler kullanım alanlarına göre ayrı ayrı ele alınarak, morfolojik özellikleri ve adaptasyon istekleri ile yetiştirme teknikleri açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarla bitkilerinin gruplandırılması ve tarla bitkileri içerisinde yer alan bitkileri kavrar
2) Tahıllar, yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri ve yem bitkileri ve çayır meralar konusunu öğrenir
3) Farklı ekolojik koşullar için uygun olan tarla bitkilerini önerebilme yeteneği kazanır
4) Başlıca tarla bitkilerinin adaptasyonu ve yetiştiriciliği konularında deneyim ve bilgi kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serin iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri. Dersin tanıtımı, ilenme yöntemi ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Serin iklim tahıllarında büyüme gelişme özellikleri ve morfolojik özellikleri ve yetiştirme tekniklerinin anlatımı. Anlatım, tartışma, soru Anlatım
3 Sıcak iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin sistematiği, adaptasyon istekleri ve ekonomik önemi, Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sıcak iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin ve yetiştirme teknikleri büyüme gelişme özellikleri ve morfolojik özelliklerinin anlatımı. Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
5 Lif bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri. Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Soru-Cevap
6 Yağ bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
7 Nişasta ve şeker bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Genel değerlendirme Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Tütün ve keyf bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
11 Yemeklik Tane baklagillerin Ekonomik Önemi, Sistematiği. Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yemeklik dane baklagillerin Adaptasyon İstekleri, yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
13 Yemeklik dane baklagillerin Adaptasyon İstekleri, yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Baklagil yembitkilerinin önemi, sistamatiği,bitkisel özellikleri, adaptasyonu, yetiştirme tekniği. Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Tartışma
15 Buğdaygil yembitkilerinin önemi, sistamatiği, bitkisel özellikleri, adaptasyonu, yetiştirme tekniği. Anlatım, tartışma, soru Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar