DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ürün İşleme Tekniği TMT   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emin GÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMİN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojik malzemenin özelliklerini bilerek, bu malzemeye uygun hasat sonrası işlemler için makilar geliştirmek
Dersin İçeriği
Bu derste hasat sonrası ortaya çıkan ürünün fiziko mekanik özelliklerini belirlemek ve bu özelliklerden yola çıkarak temizleme, sınıflandırma ve paketleme süreçlerini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojik malzemenin fiziko mekanik özelliklerini bilir
2) Biyolojik malzeme özelliklerinin tarım makinaları tasarımındaki öneminin bilir
3) Biyolojik ürünlerin kalite değerlemesine ilişkin önemli kriterleri bilir
4) Tarımsal ürünlerin muhafaza, depolama ve taşıma tekniklerini öğrenir
5) Farklı firmalar tarafından üretilen makinalar arasında teknik kıyaslama yapabilecek mühendislik birikimine sahip olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin önemi ve güncel örnekler Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
2 Fiziksel özellikler(Geometrik Şekillerine Göre,Geometrik Boyut Özelliklerine Göre , Yoğunluk ve Özgül Ağırlıklarına Göre , Esneklik Özelliğine Göre , Mekanik Dirençlerine Göre , Yüzey Özelliğine Göre , Renk Özelliğine Göre, Elektriksel Özelliklere Göre, Aerodinamik Özelliklerine Göre Ayırma Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
3 Tarımsal ürünlerin taşınma ilkeleri ve makinaları Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
4 Tohum temizlemede kullanılan elekler ve çalışma ilkeleri Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
5 Tarım ürünlerinin öğütülmesi ve şekillendirilmesi Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
6 İşletme ziyareti Ders kitabı ve sunum Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 İş yeri değerlendirme sunum Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders kitabı ve sunum Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Kurutma ilkeleri Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
10 Kurutma uygulamaları Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
11 Soğutma tekniği Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
12 Soğutma uygulamaları Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Ödev
13 Örnek problem çözümü Ders kitabı ve sunum Soru-Cevap
Ödev
14 Örnek uygulamalar Ders kitabı ve sunum Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
15 Dersin değerlendirilmesi Ders kitabı ve sunum Anlatım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı ve sunum Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar