DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Taşıma İletim Tekniği * TMT   413 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ MUSA BOZDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımda kullanılan ekipmanların Taşıma İletim araç-gereçleri ve tekniğini öğrenir, hesaplar, uygular.
Dersin İçeriği
Tarım Arabaları, Su Tankerleri, Traktör Önyükleyici, Elevatör ve Konveyörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Taşıma ve İletim tanımı, yararı. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
2 Taşıma ve İletimin Öğeleri. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
3 Tarımda Kullanılan Taşıma ve İletim Araçları: Basit Araçlar. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
4 Tarımda Kullanılan Taşıma ve İletim Araçları: Gelişmiş Araçlar. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
5 Tarım Arabaları Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
6 Tarım Arabası Mekaniği Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
7 Tarım Arabasına Etkiyen Statik ve Dinamik Kuvvetler Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
8 Ara Sınav Ders kitabı ve notlarına çalışma.
9 Tarım Arabalarında Ana Şasi Projelemesi Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
10 Tarım Arabası Deneyi Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
11 Tarım Arabalarında Türk Standartları Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
12 Tarımda Kullanılan Su Tankerleri Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
13 Traktör Önyükleyicileri Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
14 Elevatörler Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
15 Konveyörler Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı ve notlarına çalışma.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar