DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak İşleme Makinaları TMT   315 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha BEREKET BARUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZELİHA BEREKET BARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak ve toprak işlemeye ilişkin kavramların ve yöntemlerin öğretilmesi ve tarımsal üretimde kullanılan toprak işleme makinalarını sınıflandırarak çalışma ilkelerini ve temel parçalarını öğretmek, toprak işleme kaynaklı sorunlara çözüm üretmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Toprak ve toprak işlemeye ilişkin kavramlar, toprak işleme yöntemleri, toprak işleme makinalarının sınıflandırılması, toprak işlemenin çevresel ve toprağa etkileri, çalışma ilkeleri ve , temel parçaları, toprak işleme aletlerine etki eden kuvvetlerin analizi, iş verimleri, güç gereksinimleri ve toprak işleme makinalarında iş güvenliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak işleme ile ilgili temel kavramları bilir
2) Toprak işleme yöntemlerini bilir.
3) Toprak işleme makinalarının çalışma ilkelerini ve kullanım amaçlarını bilir
4) Toprak işleme makinalarının toprağa etkilerini bilir
5) Toprak işleme kaynaklı çevre ve toprağın bozunumuna ilişkin sorunları bilir ve toprağın korunmasına yönelik uygun çözüm önerileri geliştir
6) Toprak işleme aletlerinin iş verimleri ve güç gereksinimlerini bilir
7) Toprak işleme aletlerinin dizayn parametreleri ve iş güvenliği/emniyet önlemlerini bilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
X
2
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
X
3
Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
4
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
5
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
7
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi kazanır.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanır.
10
Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanır.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ve toprağın yapısı ve toprağın fiziksel özelliklerine ilişkin bazı tanımlar Ders notundaki ilgili konular Anlatım
2 Toprak işlemenin tanımı, amaçları ve yöntemleri, Toprak işlemenin çevreye ve toprağa etkileri, Toprak işleme aletlerinin sınıflandırılması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
3 Pulluklar, çalışma ilkeleri ve sürüm tekniği Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Pulluklara etki eden kuvvetlerin analizi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Dipkazan, lister, toprak burgusu, parçaları ve çalışma ilkeleri Ders notundaki ilgili konular Deney / Laboratuvar
6 Dipkazan ve Pullukların arazi uygulaması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Tırmıklar, parçaları, çalışma ilkeleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Tırmıklara etki eden kuvvetlerin analizi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Kültivatörler, parçaları, çalışma ilkeleri ve etki eden kuvvetlerin analizi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Döner toprak işleme aletleri, parçaları, çalışma ilkeleri ve etki eden kuvvetlerin analizi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
12 Tırmık, Kültivatör ve Freze arazi uygulaması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
13 Merdane, tapan, alet/makina kombinasyonları ve çalışma ilkeleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Toprak işleme makinalarında iş güvenliği, emniyet düzenleri, ayar ve bakım Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Toprak işleme aletlerine ilişkin problemler ve çözüm örnekleri Ders notundaki ilgili makinalar Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar