DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dijital Tarım TMT   451 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Barış ÖZLÜOYMAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ MUSA BOZDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımda dijital teknolojilerin en önemli kullanım alanlarından birisi de temel tarımsal girdileri oluşturan ilaç, gübre, su ve enerjinin gereksiz kullanımının önlenmesi ve böylece maliyetlerin düşürülmesinin yanı sıra, üretimde kalitenin ve verimliliğin artırılması olarak dikkati çekmektedir. Öğrencilerin dijital tarım konusunda bilgilendirilmeleri ve temel uygulama örnekleri ile bir altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Tarımsal tahmin ve erken uyarı amacıyla kullanılan meteorolojik tarım istasyonları, bitki gelişimi takip sistemleri, hastalık/zararlı teşhisi ve bunlara karşı erken uyarı sistemleri, verim tahmini, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı olan nesnelerin interneti (Internet of Things), hayvansal üretimde hayvan sağlığı ile ilgili eylem öneri ve müdahale sistemlerine ilişkin bilgilerin son kullanıcıya ulaştırılması sırasında kullanılan sensör, donanım ve teknolojilerin tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dijital tarım kavramını ve bileşenlerini tanımlar
2) Mobil iletişim sistemlerini açıklar
3) Tarımsal meteoroloji ve veri istasyonlarını üretim alanlarında kullanarak tarımsal üretimdeki erken uyarı sistemlerini tanımlar
4) İlaçlama ve sulama çalışmalarını doğrudan üretim alanlarından toplanan verilerle oluşturulan öneriler doğrultusunda planlar
5) Dijital tarım uygulama teknolojileri konusunda bilgi verir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
X
2
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
3
Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
4
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
5
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
7
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi kazanır.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanır.
X
10
Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanır.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, Dijital Tarıma genel bir bakış, Dijital Tarımın Prensipleri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Dijital Tarımın Faydaları (Meteorolojik Veri Ölçümleme, Doğru Zaman Önerileri, Erken Önlem Uyarıları) Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Dijital tarım sistemlerinde kullanılan mobil sistemlerin tanıtılması ve altyapılarının açıklanması Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Sensörler ve Dijital Tarımda kullanılan sensör çeşitleri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Kurulu olduğu alana özel aldığı verileri analiz eden sensör ve modüllerin tanıtılması Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Arazi şartlarında sensörlerin bulunduğu istasyonların teknik tanıtımı Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Sistemin Ekim, Gübreleme, İlaçlama, Sulama ve Hasat Önerileri; Hastalık Uyarı Sistemi; Etkili Alan Verileri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Arazinin içinde bulunduğu bölgeye ait bilgilere (Geçmişe Yönelik Veriler, Hastalık Uyarı Sistemleri, Ekili Alan Verileri, Hava Nemi ve Sıcaklığı, Hava Durumu, Don, Fırtına Tahmini) erişim sağlayan istasyonun tanıtımı Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Kapalı alan dijital tarım istasyonlarının (Sera, Kümes, Çiftlik, v.b) tanıtımı (Hastalık Uyarı Sistemi, Hayvan Sağlığı ve Sürü Yönetimi, Verim Tahmini, Sensör Verileri) Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Dijital Görüntü İşlemenin temel ilkeleri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Dijital Tarım Sistemlerinde Görüntü İşleme Teknolojisi Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Dijital Tarımda kullanılan kamera sistemlerinin tanıtılması (Feromon Kamerası, Fenoloji Kamerası, v.b.) Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Nesnelerin İnterneti Kavramı ve Uygulama Örnekleri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Dijital Tarım Uygulamaları Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar