DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımda İnsansız Hava Aracı Teknolojisi TMT   435 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ MUSA BOZDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İHA lar ve Tarım 4.0 arasındaki ilişkiyi bilir. Tarım alanların görüntülenmesinde kullanılan kameraları tanır. Görüntü işleme yöntemlerini tanır. İHA larla ilgili Yasaları-Yönetmelikleri bilir. Meterorolojik faktörleri bilir.
Dersin İçeriği
İnsansız Hava Aracı (İHA) tanımı, sınıflanması, bileşenleri. İHA'ların tarımda kullanımı.İHA larla Görüntüleme ve İşleme Yöntemleri. Tarım 4.0 ve İHA ilişkileri. Yasalar-Yönetmelikler. Meteorolojik Faktörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal Alanlarda Teknoloji Kullanımı ve Tarım 4.0 ı bilir.
2) Tarımda Kullanılan Hava Araçlarını (Uçak, Helikopter, Balon, İnsansız Hava Aracı) tanır.
3) İHA Uçuşlarında Meteorolojik Faktörleri bilir.
4) İHA Uçuşlarıyla İlgili Yasalar-Yönetmelikleri tanır.
5) İHAlarda Kullanılan Kameralar ve Özelliklerini bilir.
6) İHAlarla elde edilen görüntülerin işleme yöntemlerini bilir.
7) Tarımda Afet Risk Yönetiminde İHA Kullanımını kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal Alanlarda Teknoloji Kullanımı ve Tarım 4.0 Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tarımda Kullanılan Hava Araçları (Uçak, Helikopter, Balon). Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarımda Kullanılan Hava Araçları (İnsansız Hava Araçları-İHA). Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İHAların Sınıflandırılması ve Yapısal Organları Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İHAların Perormans Özellikleri ve Seçim Kriterleri. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İHA Uçuşlarında Meteorolojik Faktörler. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İHA Uçuşlarıyla İlgili Yasalar-Yönetmelikler. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Yazılı Sınav
9 İHAlarda Kullanılan Kameralar ve Özellikleri Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tarımsal Alanlarda Kullanılan İHAlarla Görüntüleme Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İHAlarla elde edilen Görüntüleri İşleme Yöntemleri. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İHAlarla Pestisit, Gübre ve Tohum Uygulamaları. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarımda Afet Risk Yönetiminde İHA Kullanımı. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tarımda IoT (Nesnelerin internet)- Yapay Zeka - İHA İlişkileri ve Uygulamaları. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İHAların Tarımda Uygulama Örnekleri. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar