DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Makinalarında Mekatronik Uygulamaları TMT   437 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Barış ÖZLÜOYMAK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖMER BARIŞ ÖZLÜOYMAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik ve akademik araştırma problemleri; tek bir uzmanlık alanından çok, disiplinler arası bilgiye gerek duyulan durumları içermektedir. Buna ilaveten; özellikle son dönemde teknolojik tarım makinalarındaki problemlerin büyük bir kısmının çözümü; mekanik, elektronik ve bilişim teknolojilerinin karışımı şeklinde bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Genel olarak ele alındığında; mekanik, elektronik, bilişim ve otomatik kontrol bilimlerinin kesiştiği bir dal olan mekatroniğin temelleri ve tarım makinalarındaki uygulamalarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Mekatronik Sistem, Ölçme Sistemleri, Kontrol Sistemi Tanımları, Sensörler ve Transduserlerin Görevleri, Sensör Çeşitleri, Sinyal İşleme, Ölçme Sistemleri, Pnömatik, Hidrolik, Mekanik ve Elektrik Tahrik Sistemleri. Mekatronikte kullanılan temel araçlar ve görevleri. Mekatronikte bilgisayar ve kontrol, mekatronikte algılama. Özel mekatronik yazılımlarının tanıtımı. Mekatronikte geçmişe ve geleceğe yönelik tasarım örnekleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine, elektronik, yazılım ve hidrolik- pnömatik sistemlerin birlikte kullanılmasına yönelik bilgiler kazandırılmaktadır.
2) Mühendislik uygulamalarında gerekli olan güncel araç, gereç, donanım ve programları anlamak ve bunları büyük oranda kullanabilme becerisine sahip olmak.
3) Akıllı makina ve robot tasarımına yönelik beceriler kazandırılmaktadır.
4) Dinamik sistemlerin yapısal analiz modellemesi yeteneğini kazanmak.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mekatronik nedir, Mekatronik kullanım alanları, Mekatronik Sistem Elementleri Okuma-Uygulama Anlatım
Tartışma
2 Mekatronik Tasarımın Unsurları, Çevrenin izlenmesi ve algılanması, Sensörler ve Sensör Teknolojisi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çevrenin izlenmesi ve algılanması, Karar verme yeteneği, Bütünleşik yapı, Mekatronik teknolojinin uygulanmasıyla sağlanan üstünlükler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Biliş sistemleri ve biliş sistemleri teknolojisi, Eyleyiciler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Mikroişlemciler, Mikrodenetleyiciler, PIC programlama dilleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kontrol ve Kontrol Sistemleri, Kontrol sisteminin temel öğeleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Kontrol sistemi tasarım parametreleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Tarım makinalarında mekatronik uygulama örnekleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 İlaçlama sistemlerinde mekatronik uygulamaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 Seralarda mekatronik uygulamaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
12 Hayvancılıkta mekatronik uygulamaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
13 Geliştirilen prototip mekatronik sistemlerin tanıtımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
14 Mekatronik üstünlük, Mekatronik tasarım düşüncesi, Mekatronik tasarım gereksinimi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Tarım makinalarında mekatronik teknolojiden beklentiler, Mekatronik teknolojinin diğer özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar