DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kontrol ve Otomasyon TMT   324 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sistemlerin manüel ve otomatik kontrol edilme yöntemleri ile otomasyonda kullanılan basit otomatik kontrol sistemlerinin öğrencilere aktarılması. Kontrol ve otomasyon uygulamalarının tarımda kullanılması.
Dersin İçeriği
Kontrol ve otomasyon tanımı, prensipleri. Sensörler, Manuel ve Otomatik kontrol metotları. P, PI, PD ve PID Kontrol. Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLCler). PLC lerin konvansiyonel kontrol sistemleriyle karşılaştırılması. SCADA - HMI Sistemleriyle veri toplama, gözlem ve kontrol örnekleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kontrol ve otomasyondaki sensörleri öğrenir.
2) SCADA ve LabVIEW gibi sistemlerin tarımda kullanımını öğrenir.
3) Proses kontrolünde gerekli fiziksel ve/veya elektriksel büyüklükleri algılayan veya ölçen sensörleri kavrar.
4) Kontrol ve otomasyonda PID'yi öğrenir.
5) PLC nin yapısını, çalışma prensibini ve kullanmasını öğrenir.
6) Kontrol ve otomasyon sistemlerinin tarımda kullanımını öğrenir.
7) Uygulamalarda aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmasında görev yapabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proses kontrolün tanımı ve temel kavramlar Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
2 Proseslerde Ölçülecek Büyüklükler Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
3 Algılayıcılar-Sensorlar. Fiziksel sistemler ve blok diyagramı Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
4 Transfer fonksiyonları; tanım, mekanik, hidrolik ve elektrik sistemleri Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
5 Transfer fonksiyonları, mekanik-elektrik sistem analojisi Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
6 Blok diyagram ve blok indirgeme kuralları, sinyal akış diyagramı Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
7 Geçiş fonksiyonları, frekans karekteristiği Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
8 Ara Sınav Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Kontrol sistemlerinin kararlılığı Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
10 Manuel ve Otomatik kontrol metotları. P, PI, PD ve PID Kontrol Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
11 Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLCler) Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
12 PLC lerin konvansiyonel kontrol sistemleriyle karşılaştırılması Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
13 SCADA - HMI, LabVIEW Sistemleriyle veri toplama, gözlem ve kontrol örnekleri Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
14 Tarımda kontrol ve otomasyon kullanımı. Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
15 Tarımda kontrol ve otomasyon uygulamaları. Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersle ilgili kitap ve internet sayfalarından gerekli araştırmanın yapılması. Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar