DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilişim Teknolojileri TMT   130 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek bilişim teknolojilerini kullanmayı öğretmek ve uygulama kapasitesini yükseltmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, BIT, BYTE kavramları, İşletim Sistemleri, Windows işletim sistemine giriş.Masaüstü. Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma Metin yazma uygulamaları Tablo çizme, yaratma ve üzerinde değişikler yapma, Tablo sıralama Tablo uygulamaları Şekil çizme ve üzerinde değişiklikler yapma, otomatik şekiller, üçboyutlu şekiller Tablo ve Şekil uygulamaları Hücreler ve hücre yapıları, Hücrelerle matematiksel işlemler yapma Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, Hücre sıralama ve filtreleme Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları, Sunu Hazırlamaya giriş, Basit sunu hazırlama, Sunu uygulamaları, İnternet, Arama Motorları ve E-posta.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayarı ve işletim sistemlemini etkili şekilde kullanmayı öğrenir.
2) Yeni ve var olan belgeleri düzenler ve kullanıma hazır hale getirir
3) Yeni tablolar yaratır ve/veya var olan tabloları düzenler.
4) Yeni şekiller yaratır ve/veya var olan şekilleri düzenler
5) Verilerle matematiksel ve mantıksal hesaplamalar yapar
6) Verileri sıralar ve filtreler .Verileri kullanarak değişik grafikler oluşturur
7) Herhangi bir konu hakkında değişik sunular hazırlar
8) İnternet, Arama motorları ve E-posta kullanımını öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, BIT, BYTE kavramları, İşletim Sistemleri, Windows işletim sistemine giriş.Masaüstü Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
2 Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma, Metin yazma ve üzerinde değişik yapma Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
3 Metin yazma uygulamaları Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
4 Tablo çizme, yaratma ve üzerinde değişikler yapma, Tablo sıralama Tablo uygulamaları Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
5 Şekil çizme, yaratma ve üzerinde değişikler yapma, Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
6 Tablo ve Şekil uygulamaları Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
7 Genel Tekrar ve uygulamalar Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Hücreler ve hücre yapıları, Hücrelerle matematiksel işlemler yapma Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
10 Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, Hücre sıralama ve filtreleme Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
11 Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
12 Sunu Hazırlamaya giriş, Basit sunu hazırlama Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
13 internet Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
14 internet Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Yazılı Sınav
15 Arama Motorları Değişik kaynaklardan konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar