DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Elemanları TMT   325 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet İNCE
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET İNCE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makinaları oluşturan elemanların sistematik olarak tanınması, hesaplama yaklaşımları, yöntem ve eşitliklerinin tanıtılması. makine elemanlarında zorlanma çeşitleri ve hesap yöntemleri. Kırılma teorilerine kısa bir bakış. Bağlama elemanlarının, hareket iletim elemanlarının ve yatakların tanıtımı, çeşitleri ve kullanım özellikleri, tasarım özellikleri ve tasarımda hesap yöntemleri.
Dersin İçeriği
asarım kavramı, tasarım ilkeleri. makine elemanlarının genel sınıflandırılması. Emniyet gerilmeleri. Yorulma ve sürekli emniyet. Bağlama elemanları. Yapıştırma, lehimleme ve kaynak bağlantılarının özellikleri, uygulanışı ve mukavemet hesapları ve şekillendirme kuralları. Cıvata bağlantılarının özellikleri, uygulanışı ve mukavemet hesapları ve şekillendirme kuralları. Akslar ve Miller özellikleri, uygulanışı ve mukavemet hesapları ve şekillendirme kuralları. Yataklama özellikleri, uygulanışı ve mukavemet hesapları ve şekillendirme kuralları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine yapımında yaygın kullanılan çelik malzemeleri ve özelliklerini, gerilme tiplerini, basit ve bileşik gerilmeler ile emniyet gerilmesinin ve dayanımın ne anlama geldiğini öğrenir.
2) Olası işletme yükü için emniyetli çalışma sınırları içerisinde gerilme hesaplarını yaparak gerekli şekillendirme ve boyutlandırmayı yapar. Mevcut bir makine elemanının öngörülen çalışma koşullarına göre emniyetini kontrol eder.
3) Makine tasarım düşüncesini kavrar. Tasarım becerisini daha önce kazanılan teknik resim, malzeme, mekanik, makine dinamiği, mukavemet vb bilgilerle bağdaştırır.
4) Mühendislik formasyonu kazandıracak analitik düşünme ve sistematik çözümleme becerisi kazanır.
5) Basit tarım makinalarını tasarlayıp, komple resimlerini çizip makine elemanları hesaplarını yapabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makine elemanlarının sınıflandırılması. Makine Tasarımı ve tasarım aşamalarının tanıtımı. Makine imalatında tolerans. Makine tasarımında mukavemet hesaplamaları. Yüklenme şekilleri. Mukavemet sınırları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
2 Boyutlandırma hesapları, emniyet gerilmesi ve kontrol hesapları. Yorulma ve sürekli mukavemetin hesaplanması. Emniyet gerilmesi kavramı. Statik ve Sürekli mukavemette emniyet gerilmelerinin hesabı. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
3 Sökülemeyen bağlama elemanlarının genel tanıtımı. Kaynak ve lehim elemanlarının çeşit ve özellikleri. Makine imalatında uygulanmaları. Emniyet gerilmelerinin hesaplanması. Mukavemet özellikleri ve Konstrüktif özellikleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
4 Yapıştırma ve perçin bağlantıları. Yapıştırma ve Perçin elemanlarının çeşit ve özellikleri. Makine imalatında uygulanmaları. Mukavemet özellikleri ve Konstrüktif özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
5 Bağlama ve hareket civataları. Civataların çeşit ve özellikleri. Makine imalatında uygulanmaları. Cıvata bağlantılarının hesap ve tasarım özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
6 Kamalar, pimler ve pernolar. Kama, pim ve pernonun çeşit ve özellikleri. Makine imalatında uygulanmaları. Mukavemet özellikleri ve Konstrüktif özellikleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
7 Miller ve akslar. Miller ve aksların özellikleri. Makine imalatında uygulanmaları. Mukavemet özellikleri ve Konstrüktif özellikleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Yataklar. Yuvarlanmalı ve kaymalı yatakların çeşit ve özellikleri. Makine imalatında uygulanmaları. Mukavemet özellikleri ve Konstrüktif özellikleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
10 Dişli çarklar özellikleri, çeşitleri. Makine imalatında uygulanmaları. Mukavemet özellikleri ve Konstrüktif özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
11 Kavramalar ve kaplinler çeşitleri. Makine imalatında uygulanmaları. Mukavemet özellikleri ve Konstrüktif özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
12 Zincir ve zincirçarkları özellikleri, çeşitleri. Makine imalatında uygulanmaları. Mukavemet özellikleri ve Konstrüktif özellikleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
13 Kayış ve kasnaklar özellikleri, çeşitleri. Makine imalatında uygulanmaları. Mukavemet özellikleri ve Konstrüktif özellikleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
14 Ara sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
15 Ödev sunumu Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar