DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler TMT   326 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet İNCE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin çalışma ilkeleri ve bunların tarımdaki uygulamaları konularında bilgi vermek. Basit hidrolik veya pnömatik devrelerin tasarımını yapmak.
Dersin İçeriği
Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri. Hidrolik akışkanlar ve Pnömatik akışkan havanın sınıflandırılması, sınıflandırma kriterleri, kullanım özellikleri. Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarının şematik gösterimleri. Hidrolik pompalar. Sınıflandırılması ve genel özellikleri kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Kompresörler. Hidrolik ve pnömatik lineer motorlar (pistonlar). Özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Valfler, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri. Depo, hortum, boru ve ara elemanları.Hidrolik ve pnömatik şema örneklerinin çözümlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrostatik ve hidrodinamik ile ilgili temel kavramları anlar.
2) Sıvının bir kuvvet kaynağı olarak kullanılmasında söz konusu olan temel unsur ve elemanları kavrar.
3) İdeal bir gaz olarak kullanılan havanın basınç, hacim ve sıcaklık açısından bağıntısını kavrar.
4) Hidrolik ve Pnömatik güç devrelerinde kullanılan elemanları tanır ve görevlerini anlar.
5) Hidrolik ve pnömatik analizi yapar ve çalışma özelliklerini anlar.
6) Basit hidrolik veya pnömatik devre tasarımı yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrolik ve Pnömatiğe giriş, hidrolik ve pnömatiğin tanımı ve karşılaştırılması,kullanım alanları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Hidrolik ve pnömatiğin temel prensipleri ve kavramlar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Hidrolik ve pnömatik sistemleirn temel elemanları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Hidrolik akışkanlar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Hidrolik ve pnömatik devreler, semboller ve standartlar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Hidrolik pomplar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Hidrolik valflar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Hidrolik silindirler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Hidro-motorlar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
11 Hidrolik borular, hortumlar, filtreler ve bağlantı elemanları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Hidrolik devre tasarımı ve çizimi, devre örnekleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Pnömatik devre elemanları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Pnömatik devre tasarımı, devre örnekleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Hidrolik ve pnömatik sistemlerin denenmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar