DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Biyolojisi TMT   125 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Tarım Makineleri Mühendisliği eğitiminde gerekli olan temel biyolojik kavramları tanıtmak.
Dersin İçeriği
Biyolojinin alt dalları, canlı özellikleri; makromoleküllerin (karbonhidrat, yağ, protein, sekonder metabolitler) yapı ve fonksiyonları, hücre yapısı ve fonksiyonları; metabolizma, fotosentez ve solunum (enerji kullanımı), hücreler arası iletişim, insan genetiği, insan fizyolojisi ve biyoteknoloji yle ilgili temel bilgiler verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojinin alt dallarını kavrar.
2) Organik ve inorganik maddeleri açıklar.
3) Hücresel yapıyı ve fonksiyonlarını kavrar.
4) Fotosentez, solunum, biyoteknoloji, insan genetiği ve insan fizyolojisi kavramlarını açıklar.
5) Genetiği değiştirilmiş organizmaların önemini kavar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlılık özellikleri Okuma Anlatım
2 Biyolojinin alt dalları Okuma Anlatım
3 İnorganik maddeler Okuma Anlatım
4 Primer metabolitler (karnbonhidratlar, yağlar, proteinler) Okuma Anlatım
5 Sekonder metobolitler (alkaloidler, glikozidler, eterik yağlar, tanen, vb.) Okuma Anlatım
6 Hücresel yapı ve fonksiyonları Okuma Anlatım
7 Hücresel bölünme çeşitleri Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Hücreler arası madde alışverişi (difüzyon, ozmoz) Okuma Anlatım
10 Metabolizmanın tanıtlması Okuma Anlatım
11 Fotosentez Okuma Anlatım
12 Solunum (enerji kullanılması) Okuma Anlatım
13 İnsan genetiğinin tanıtılması Okuma Anlatım
14 İnsan fizyolojisinin tanıtılması Okuma Anlatım
15 Biyoteknolojinin tanıtlıması Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar