DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik II TMT   132 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Barış ÖZLÜOYMAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematiksel ve fiziksel büyüklüklerin integral veya seri toplamı ile hesaplanması
Dersin İçeriği
Dizi ve seriler, yakınsak, ıraksak seriler, belirli ve belirsiz integral, Dik ve kutupsal koordinatlarda alan, hacim ve yay uzunluğu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dizi Limitleri hesaplar
2) Sonsuz serilerin yakınsak olup olmadığına karar verir
3) Fonksiyonları sonsuz seri olarak ifade eder
4) Değişik eğrileri tanımlar ve çizer
5) Belirsiz integral hesaplar
6) Belirli integral hesaplar
7) Belirli İntegral kullanarak Alan, Hacim, Yay Uzunluğu Yüzey alanı ve ağırlık merkezi bulur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler, Limit. Limit teoremleri, Sonsuz limitler. Alt Diziler Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Serilerin yakınsaklığı, Geometrik seriler, Karşılaştırma, Limit Karşılaştırma, Oran ve Kök Testleri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Kuvvet serileri, Yakınsaklık yarıçapı, Taylor ve McLaurin serileri, Binom Teoremi Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Kutupsal Koordinatlar. Bazı önemli Eğriler. Eğri çizimleri. Teğetin eğimi formülü Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Belirsiz İntegral tanımı, özellikleri. Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Trigonometrik fonksiyonların integrallenmesi Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Cebirsel fonksiyonların değişken değiştirme ve indirgeme formülleri ile integrallenmesi Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Rasyonel Fonksiyonların İntegrallenmesi Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Trigonometrik ve Cebirsel integraller. Belirli integral tanımı ve özellikleri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Diferansiyel-İntegral hesabın temel teoremleri. Değişken değiştirme formülü Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Dik ve kutupsal koordinatlarda alan bulma Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Hacim bulma. Yay uzunluğu Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Dönel yüzey alanı Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Ağırlık merkezi bulma Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar