DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Malzeme Bilgisi TMT   238 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğremci makine yapımında kullanılan malzemeleri tanır ,özelliklerinin bilir ve çeşitli alaşımları öğrenir ve sertleştirme yöntemlerini bilir.
Dersin İçeriği
Makine yapımında kullanılan malzemelerin özelliklerinin bilinmesi ve malzeme test yöntemlerinin tanıtılması. Demir çelik üretimi, çeliklerin tanıtılması ve standart gösteriminin bilinmesi. ısıl işlemler ve malzeme muayenesini bilmektir. Korozyondan korunma yöntemlerinin bilinmesi. Malzeme seçimi yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzeme tanımını öğrenir
2) Malzemelerin micro ve makro yapısını, malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerini öğrenir.
3) Metal, Seramik, polimer , kompozit ve yarı iletken malzeme türlerini öğrenir
4) Metal malzemelere uygulanan mekanik testleri öğrenir.
5) Metal demir olmayan malzemeleri öğrenir
6) çelik malzeme ve uygulanan dayanım arttırıcı yöntemleri öğrenir
7) Alaşım ve alaşım çeşitlerini öğrenir.
8) malzeme seçimi yapmayı öğrenir
9) Öğrenciler malzeme seçimini öğrenirler
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme bilimine giriş Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
2 Atomik Yapı Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
3 Atomik Dizilme Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
4 Atomik Dizilimde Hatalar Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
5 Malzemelerde Atom Hareketleri Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
6 Mekanik Testler ve Özellikleri Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
7 Katılaşma ve Tane boyutu Mukavemetlenmesi Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Deneyler Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
10 Katılaşma ve Katı Eriyik Mukavemetlenmesi Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
11 Pekleşme ve Tavlama Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
12 Katılaşma ve Dağılım Mukavemetlenmesi Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
13 Phase Changes and strengthening of disturbances with heat Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
14 Demir Dışı alaşımlar Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
15 Çelik Alaşımları Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve internette ilgili WEB sayfaları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar