DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ürün İşleme Teknolojileri TMT   332 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emin GÜZEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ürünlerin özelliklerine göre işlemek ve makina seçimi yapmak
Dersin İçeriği
Tarım ürünlerinin fiziko mekanik özellikleri, temizleme, sınıflandırma, kırma, öğütme, kurutma ve soğutma konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ürün işleme ve değerlendirme yöntemlerini bilir
2) Ürünlerin fiziko mekanik özelleklerini hesaplar
3) Fiziksel ve mekanik özellikleri nerede kullanacağını bilir
4) Ürün taşıma ve depolamayı öğrenir
5) ürün işleme ve değerlendirme problemlerini çözer
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ürün işlemeye giriş Ders kitabı ve sunu Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Fiziko mekanik özelliklerin önemi Ders kitabı ve Sunu Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
3 Tarım ürünlerinin sınıflandırma yöntemleri Ders kitabı ve sunu Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Tarım ürünlerinin sınıflandırma yöntemleri Ders kitabı ve sunu Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Tarım ürünlerinin sınıflandırma yöntemleri Ders kitabı ve sunu Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Tarım ürünlerinin öğütülmesi Ders kitabı ve sunu Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Problem çözümü ve değerlendirme Ders kitabı ve sunu Anlatım
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Ders kitabı ve sunu Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Tarım ürünlerinin ısısal özellikleri Ders kitabı ve sunu Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Kurutma Ders kitabı ve sunu Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Kurutma yöntemleri Ders kitabı ve sunu Anlatım
Gösteri
Ödev
12 Kurutma problemleri çözümleri Ders kitabı ve sunu
13 Kurutma ödevleri Ders kitabı ve sunu Anlatım
Problem Çözme
Ödev
14 tarım ürünlerinin soğutulması Ders kitabı ve sunu Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 soğutma problemleri çözümü Ders kitabı ve sunu Anlatım
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar