DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvancılıkta Mekanizasyon TMT   334 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hayvansal üretimde kullanılan makine ve sistemlerin (Kaba ve karma yem eldesinde kullanılan makine ve sistemler, süt sağım sistemleri, barınak temizleme sistemleri, hayvan sulukları, yemleme ve yem dağıtma sistemleri civciv üretiminde kullanılan kuluçka ve ana makinelerin) yapısal ve işlevsel özellikleri hakkında bilgiler edinmektir.
Dersin İçeriği
Kaba yem eldesinde kullanılan alet-makineler (Ot biçme makineleri, ot ezme makineleri, ot tırmıkları, ot taşıma arabaları, balya makineleri, balya toplama ve taşıma makineleri, silaj makineleri, silo doldurma ve boşaltma sistemleri), Karma yem üretimi ve bu amaçla kullanılan sistemler (Depolama, dozajlama, kırma öğütme, karıştırma, peletleme, ambalajlama ve ulaştırma sistemleri), Barınak temizleme (gübre küreme) sistemleri, Süt sağım sistemleri ve sağım salonları, Yem dağıtma ve sulama sistemleri, Kuluçka makineleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ot biçme makineleri, ot ezme makineleri, ot tırmıkları, balya makineleri, balya toplama ve taşıma makineleri, silaj makineleri, silaj taşıma araçları, silo doldurma ve boşaltma sistemlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini öğrenir
2) Süt sağım makinelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri ile sağım salonlarını öğrenir.
3) Hayvan barınaklarında biriken gübrelerin kürenmesinde kullanılan sistemleri öğrenir.
4) Yem dağıtım sistemleri, hayvan sulukları ve kuluçka makinelerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini öğrenir.
5) Karma yem üretim fabrikalarında kullanılan depolama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme ve ambalajlama düzenlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvansal üretimde mekanizasyonun tanımı, önemi ve bu kapsamda incelenen konular hakkında genel bilgiler. Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme. Anlatım
2 Kaba yem eldesinde mekanizasyon (Ot biçme makineleri, ot ezme makineleri, namlu hasat makinelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme. Anlatım
3 Kaba yem eldesinde ekanizasyon (Ot tırmıkları, balya makineleri, balya toplama ve taşıma makinelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme. Anlatım
4 UGULAMA (Kaba yem eldesinde kullanılan ve ilk iki hafta içerisinde anlatılan makinelerle atölye ve arazi koşullarında uygulamalar). Önceki konuları tekrarlama. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
5 Kaba yem eldesinde mekanizasyon (Silaj makineleri, silo doldurma ve boşaltma düzenlerinin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme. Anlatım
6 Kaba yem eldesinde mekanizasyon (Silaj makineleri, silo doldurma ve boşaltma düzenlerinin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme. Anlatım
7 UGULAMA (Silaj makinelerinden atölye ve işletmemizde bulunanlarla atölye ve arazi koşullarında uygulamalar). Önceki konuları tekrarlama. Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Önerilen kitaplardan konular hakkında bilgi edinme. Yazılı Sınav
9 Karma yem üretim tekniği (Karma yem üretim fabrikalarında kullanılan depolama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme ve ambalajlama düzenlerinin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme. Anlatım
10 Karma yem üretim tekniği (Karma yem üretim fabrikalarında kullanılan ulaştırma düzenleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme. Anlatım
11 UYGULAMA (Bölgedeki bir karma yem üretim fabrikasına gidilerek fabrikadaki işlemler hakkında bilgi edinme). Önceki konuları tekrarlama. Tartışma
Gösteri
12 Süt sağım makinelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri, sağım salonları. Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme. Anlatım
13 UYGULAMA (Üniversitemiz araştırma-uygulama çiftliğindeki inek sağım sistemini ziyaret ederek sağımın izlenmesi). Önceki konuları tekrarlama. Gösteri
Gösterip Yaptırma
14 Barınak temizleme düzenleri (Hayvan barınaklarında biriken gübre ve altlığın temizlenmesinde kullanılan sistemlerin yapısal ve işlevsel özellikleri). Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme. Anlatım
15 Yem dağıtım sistemleri, hayvan sulukları ve kuluçka makinelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri. Önerilen kitaplardan konu hakkında bilgi edinme. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kitaplardan konular hakkında bilgi edinme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar