DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyolojik Malzeme Bilgisi TMT   329 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Kazım VURSAVUŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.KUBİLAY KAZIM VURSAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojik materyallerin statik yük etkisi altındaki değişimler üzerinde etkili olan faktörleri belirlemek, depolama, paketleme ve diğer hasat sonrası işlemler sırasında oluşan değişimleri ve bunların makine tasarım parametreleri üzerindeki etkilerini araştırmak için gerekli alt yapıyı oluşturmak.
Dersin İçeriği
Biyolojik materyallerin statik yük etkisi altındaki davranışları, mekanik özelliklere ilişkin tanımlamalar, mekanik özellikler üzerinde etkili olan faktörler, hasat sonrası işlemler için gerekli olan mekanik özelliklerin ve uygun tasarım parametrelerinin belirlenmesi, Hertz Teorisi, Elastisite Teorisi, visko-elastisite, malzemenin biyo teknik davranışı, hasat ve hasat sonrası işlemlerde kullanılan sönümleyici materyallerin mekanik özellikleri, sürtünmenin tanımı, statik ve dinamik sürtünme katsayısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojik materyalin kalitesi ile ilgili değerlendirme yapabilme, kestirimlerde bulunabilme ve kararlar alabilme yetisine sahip olmak
2) Üretilen ürünlerin kalite piyasasını tanımak
3) Kaliteli ve hasarsız ürünler üretmek amaçlı işlemler için iş makinası seçimi konusunda gerekli mühendislik birikimine sahip olmak
4) Tarımsal ürünlerin muhafaza, depolama ve taşıma koşullarına ilişkin olarak uygulamalar geliştirebilmek
5) Biyolojik malzeme bilgisini makine tasarımında kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersle ilgili genel bilgilerin açıklanması, Tarımsal ürünlerin biyolojik-teknik özelliklerine giriş Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
2 Biyolojik materyallerin fiziksel özellikleri (Şekil ve boyut özellikleri) Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Boyut, şekil, aerodinamik, yüzey, mekanik direnç ve elastik özelliklerine göre sınıflandırma Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Hacim, yoğunluk, yüzey alanı, özgül kütle ve porozite hesabı ve ölçüm yöntemleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Mekanik Özelliklere ilişkin tanımlamalar, ideal elastik, ideal plastik ve ideal visko-elastik davranışların incelenmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Reolojinin tanımı ve kullanılan model eşitliklere (Maxwell, Kelvin ve Burgers modelleri) ilişkin örnekler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Biyolojik Materyallerin statik yük etkisi altındaki davranışlarının incelenmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Farklı statik yük uygulamalarındaki kuvvet-deformasyon davranışlarının incelenmesi (bası, eğme ve çeki testleri) Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
10 HERTZ teorisine giriş, ölçüm ve eşitlikleri, Boussinesq eşitliği Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Biyolojik materyallerin dinamik yük etkisi altındaki davranışlarının incelenmesi, çarpma etkisi ve enerji modelleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Biyolojik materyallerin taşımacılığı ve materyal üzerindeki etkilerine ilişkin bilgiler (Titreşim Etkisi) Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Sürtünme Kanunları, biyolojik materyallerde statik ve dinamik sürtünme ölçüm yöntemleri, sürtünmeye etkili faktörler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Çarpma mekaniği ve sönümleyici materyallerde enerji dengesi, sönümleyicilerin enerji absorbsiyon kapasitelerinin ölçülmesi, örneklerle açıklama Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Biyolojik materyallerin mekanik özelliklerinin tarımda uygulamalarına ilişkin genel bilgi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar