DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet TMT   242 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Serdar ÖZTEKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gerilme kavramını öğrenir, gerilme uzama ilişkisi ve Hooke yasasını bilir, gerilme çeşitlerinin bilir, gerilme analizi yapar, basit makine parçalarında gerilme hesaplar, birleşik gerilme hallerinde eşdeğer gerilme kavramını ve uygulanan teorileri bilir ve hesaplar.
Dersin İçeriği
Temel tanımlar, normal ve teğet gerilme, gerilme ve uzama ilişkisi, Hooke yasası, şekil değiştirme özellikleri, elastik-plastik deformasyon, çeki deneyi, elastiklik modülü ve kayma modülü, çeki ve bası gerilmesi, eğme gerilmesi, makaslama kesme gerilmesi, burulma gerilmesi, eşdeğer gerilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gerilme kavramını bilir, normal ve kayma gerilmelerini ayırt eder.
2) Hooke yasası uygulamaları ve uzama-gerilme ilişkisini, elastik-plastik uzamayı kavrar.
3) Çeki, bası ve kesme zorlanmalarını bilir.
4) Malzemelerde şekil değil değiştirmeyi hesaplar.
5) Millerde burulmayı hesaplar.
6) Kirişlerde eğilme kavramını bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Statik Yöntemlerin Kısa Bir Tekrarı Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
2 Ayırma prensibi ve gerilme kavramı Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
3 Ayırma prensibi ve gerilme kavramıyla ilgili problemler Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
4 Deformattion of materials Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
5 Şekil değiştirmeyle ilgili problemler Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
6 Çeki, bası ve kesme gerilmeleri Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
7 Çeki, bası ve kesme gerilmeleriyle ilgili problemler Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
9 Burulma Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
10 Burulmayla ilgili problemler Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
11 Eğilme Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
12 Eğilmeyle ilgili problemler Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
13 Burkulma Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
14 Burkulmayla ilgili problemler Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
15 Birleşik gerilmeler Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Grup Çalışması
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarından yararlanarak hazırlık yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar