DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik TMT   244 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Serdar ÖZTEKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislikte termodinamik kavramların önemini pratik örneklerle somutlaştırmak.
Dersin İçeriği
Termodinamikte Temel Kavramlar, Termodinamikte Saf Madde, Termodinamik Tablolar, Kapalı ve Açık Sistemler, Termodinamik Kanunlar, Verim, Entropi, Ekserji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamikte temel kavramları tanır.
2) Termodinamikte saf madde kavramını ve termodinamik tabloların kullanımını öğrenir.
3) Termodinamikte açık ve kapalı sistemleri öğrenir.
4) Termodinamik kanunları öğrenir.
5) Verim, enerji, entropi, ekserji kavramlarını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Tanımlar, Termodinamikte Kullanılan Birimler, Termodinamikte Sistem Kavramı İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
2 Sıcaklık, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
3 Termodinamikte Saf Madde İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
4 Termodinamik Özelliklere Ait Tabloların Kullanımı İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
5 Enerji, Enerji Geçişi, Genel Enerji Analizi İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
6 Mekanik Enerji, Isı ve İş İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
7 Termodinamiğin Birinci Kanunu İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Enerji Dönüşüm Verimleri, Elektrik İşi İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
10 Termodinamik Büyüklüklerle İlgili Problem Çözümleri İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
11 Kapalı Sistemlerde Termodinamiğin Birinci Kanunu İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
12 Açık Sistemlerde Termodinamiğin Birinci Kanunu İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
13 Termodinamiğin İkinci Kanunu İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
14 Entropi İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
15 Ekserji İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notu ve ders videolarından hazırlık yapılması Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar