DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Makinalarında Projelendirme TMT   449 7 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Barış ÖZLÜOYMAK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖMER BARIŞ ÖZLÜOYMAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı tarım makinalarında kullanılan ekipmanların tasarım yönünden ele alınmasıdır. Ayrıca tasarıma yönelik örnekler ile öğrencilerin tasarımı konusunda çalışma ortaya koymalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tarım makinaları ve teknolojilerinde ekipmanların tasarımı. Proses tasarım örnekleri ve uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Literatür taraması yapmayı öğrenir.
2) Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında deneysel ve/veya teorik çalışma yürütür
3) Elde etmiş olduğu sonuçları yorumlar
4) Rapor hazırlar
5) Sonuçları teknik olarak sunar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
2 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
3 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
4 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
5 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
6 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
7 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
11 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
12 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
13 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 Proje Sunumu ve Sonuçların Değerlendirilmesi Sonuçların Tartışılması Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Proje Sunumu ve Sonuçların Değerlendirilmesi Sonuçların Tartışılması Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar