DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dijital Tarım TMT   451 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Barış ÖZLÜOYMAK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖMER BARIŞ ÖZLÜOYMAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımda dijital teknolojilerin en önemli kullanım alanlarından birisi de temel tarımsal girdileri oluşturan ilaç, gübre, su ve enerjinin gereksiz kullanımının önlenmesi ve böylece maliyetlerin düşürülmesinin yanı sıra, üretimde kalitenin ve verimliliğin artırılması olarak dikkati çekmektedir. Öğrencilerin dijital tarım konusunda bilgilendirilmeleri ve temel uygulama örnekleri ile bir altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Tarımsal tahmin ve erken uyarı amacıyla kullanılan meteorolojik tarım istasyonları, bitki gelişimi takip sistemleri, hastalık/zararlı teşhisi ve bunlara karşı erken uyarı sistemleri, verim tahmini, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı olan nesnelerin interneti (Internet of Things), hayvansal üretimde hayvan sağlığı ile ilgili eylem öneri ve müdahale sistemlerine ilişkin bilgilerin son kullanıcıya ulaştırılması sırasında kullanılan sensör, donanım ve teknolojilerin tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dijital tarım kavramını ve bileşenlerini tanımlar
2) Mobil iletişim sistemlerini açıklar
3) Tarımsal meteoroloji ve veri istasyonlarını üretim alanlarında kullanarak tarımsal üretimdeki erken uyarı sistemlerini tanımlar
4) İlaçlama ve sulama çalışmalarını doğrudan üretim alanlarından toplanan verilerle oluşturulan öneriler doğrultusunda planlar
5) Dijital tarım uygulama teknolojileri konusunda bilgi verir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, Dijital Tarıma genel bir bakış, Dijital Tarımın Prensipleri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Dijital Tarımın Faydaları (Meteorolojik Veri Ölçümleme, Doğru Zaman Önerileri, Erken Önlem Uyarıları) Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Dijital tarım sistemlerinde kullanılan mobil sistemlerin tanıtılması ve altyapılarının açıklanması Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Sensörler ve Dijital Tarımda kullanılan sensör çeşitleri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Kurulu olduğu alana özel aldığı verileri analiz eden sensör ve modüllerin tanıtılması Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Arazi şartlarında sensörlerin bulunduğu istasyonların teknik tanıtımı Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Sistemin Ekim, Gübreleme, İlaçlama, Sulama ve Hasat Önerileri; Hastalık Uyarı Sistemi; Etkili Alan Verileri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Arazinin içinde bulunduğu bölgeye ait bilgilere (Geçmişe Yönelik Veriler, Hastalık Uyarı Sistemleri, Ekili Alan Verileri, Hava Nemi ve Sıcaklığı, Hava Durumu, Don, Fırtına Tahmini) erişim sağlayan istasyonun tanıtımı Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Kapalı alan dijital tarım istasyonlarının (Sera, Kümes, Çiftlik, v.b) tanıtımı (Hastalık Uyarı Sistemi, Hayvan Sağlığı ve Sürü Yönetimi, Verim Tahmini, Sensör Verileri) Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Dijital Görüntü İşlemenin temel ilkeleri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Dijital Tarım Sistemlerinde Görüntü İşleme Teknolojisi Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Dijital Tarımda kullanılan kamera sistemlerinin tanıtılması (Feromon Kamerası, Fenoloji Kamerası, v.b.) Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Nesnelerin İnterneti Kavramı ve Uygulama Örnekleri Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Dijital Tarım Uygulamaları Kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar