DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Atık Değerlendirme Teknolojisi TMT   453 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Tunahan ERDEM
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.TUNAHAN ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
atık kavramını öğrenir, uluslararası ve Ulusal mevzuatı bilir, atık değerlendirme yöntemlerini bilir, atıkların depolanması ve bertarafı konusunda fikir sahibi olur, Atıkların depolanması ve dğerlendirilmesi ile ilgili maliyet hesabı yapar.
Dersin İçeriği
Tanımlar, Atık Kaynakları, Entegre atık yönetimi, Bertaraf yöntemleri, İzleme Düzenli Depolama Alanlarında Kirlilik, Düzenli Depolama Alanlarından Kaynaklanan Kirliliğin Tehlikelere Etkisi, Kaynakların Geri Kazanımı, Sürdürülebilirlik, Maliyetler, Atık yönetimi kavramları,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) atık kavramını öğrenir,
2) uluslararası ve Ulusal mevzuatı bilir,
3) Atıkların depolanması ve değerlendirilmesi ile ilgili maliyet hesabı yapar.
4) atıkların depolanması ve bertarafı konusunda fikir sahibi olur,
5) atık değerlendirme yöntemlerini bilir,
6) Tarımsal atıkları bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mevcut Kısıtlamalar Ders materyali ve ön hazırlık notları
2 Tarımda Değişen Uygulamalar Ders materyali ve ön hazırlık notları
3 Çevresel Etki Ders materyali ve ön hazırlık notları
4 Atık Karakterleri Ders materyali ve ön hazırlık notları
5 Biyolojik Süreçler Ders materyali ve ön hazırlık notları
6 havuzlar ve lagünler Ders materyali ve ön hazırlık notları
7 Aerobik Uygulamalar Ders materyali ve ön hazırlık notları
8 Ara Sınav Ders materyali ve ön hazırlık notları
9 Tarımsal Atıklardan Yararlanma Ders materyali ve ön hazırlık notları
10 Çeviri sonuçları Atıkların Arazi Bertarafı Ders materyali ve ön hazırlık notları
11 Azot Kontrolü Ders materyali ve ön hazırlık notları
12 Fiziksel ve Kimyasal Uygulamalar Ders materyali ve ön hazırlık notları
13 Atık Yönetimi Ders materyali ve ön hazırlık notları
14 Örnek Çalışma Ders materyali ve ön hazırlık notları
15 Değerlendirme Ders materyali ve ön hazırlık notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyali ve ön hazırlık notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar