DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Traktörleri TMT   335 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Çağdaş CİVELEK
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.ÇAĞDAŞ CİVELEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin traktörlerin tipleri, kullanım alanları ve tarımdaki yeri ile traktörlerde kullanılan termik motorlar ve güç aktarım sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste tarım traktörlerinin tarihi gelişimi, tarım traktörlerinin sınıflandırılması, traktörlerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve motor sistemleri, traktör hareket ve güç aktarım sistemleri ile traktörlerde güç ve verim konuları hakkında bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım traktörünün tanımlamasını yapar.
2) Tarım traktörü tiplerini sınıflandırır.
3) Tarım traktörlerinde kullanılan içten yanmalı motor tiplerini ve yapısal özelliklerini açıklar.
4) Tarım traktörlerinde kullanılan içten yanmalı motor parçalarını bilir ve gösterir.
5) İçten yanmalı motor parça ve sistemlerinin ne işe yaradığını ayırt eder.
6) Tarım traktörlerindeki güç sistemlerinin hangi uygulamalarda kullanıldığını bilir ve sınıflandırır.
7) Tarım traktörlerindeki güç aktarım sistemlerini ayırt eder.
8) Tarım traktörlerinde güç bilançosuna ilişkin hesapları yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım traktörlerine giriş ve traktör tarihi Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Anlatım
2 Tarım traktörlerinin sınıflandırılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
3 Tarım traktörlerinde kullanılan içten yanmalı motorlar, içten yanmalı motorun tanımı, motorun tarihsel gelişimi, dizel ve otto çevrimi Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
4 İçten yanmalı motor sistemi ve elemanları Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
5 Tarım traktörlerinde hareket iletim sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
6 Tarım traktörlerinde yürütme sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
7 Tarım traktörlerinde yönlendirme sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Yazılı Sınav
9 Tarım traktörlerinde yardımcı organlar Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
10 Traktör çeki teorisi Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
11 Traktör mekaniği Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
12 Traktörlerde güç ve verim Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
13 Traktörlerde güç ölçümü ve standartlar Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
14 Tarım traktörlerinde ergonomik etmenler Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
15 Tarım traktörlerinde yenilikler Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardan okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar