DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Matematiği TMT   241 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
Prof.ALKHAN SARIYEV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik dallarında uygulanan matematik-fizik problemlerin örneklerle anlatımı ve uygulamaları
Dersin İçeriği
Mühendislikte uygulanan matematik-fizik problemleri, türev, diferansiyel ve integral uygulamaları, lineer cebir, interpolasyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislikte uygulanan matematik-fizik problemlerini çeşitli örneklerle sunar
2) Problemlerin çözümlenmesinde türev ve diferansiyel uygulamalarını öğretir
3) Eğri alanlarının ve hacimlerin hesaplanmasında integral uygulamalarını örneklerle çözüme kavuştur
4) Lineer denklemler sistemlerinin çözümümü için determinant ve matris dönüşümlerini yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türev ve Diferansiyel kuralları ve cetveli Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
2 Türev ve Diferansiyelin fizik, geometrik anlamı Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
3 Türev ve Diferansiyel Uygulama örnekleri Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
4 Fonksiyonların araştırılmasında Türev ve Diferansiyel Uygulamaları Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
5 Diğer çeşitli alanlarda Türev ve Diferansiyel Uygulamaları Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
6 Parametrik, kapalı ve çok değişkenli fonksiyonlarının diferansiyeli Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
7 Vize sınavına hazırlık Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
8 Ara Sınav
9 Belirsiz integral ve integral kuralları ve cetveli Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
10 Değişken değiştirme ve Kısmi interasiyon yöntemleri, Çeşitli fonksiyonların integralleri Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
11 Belirli integral ve uygulamaları Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
12 İntegral uygulamaları ile eğri alanların ve eğri yol uzunluğunun saptanması Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
13 İntegral uygulamaları ile hacimlerin belirlenmesi Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
14 Lineer cebir ve uygulamaları Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
15 Matris ve Determinant özellikleri ve uygulamaları, interpolasyon Matematik -1 ve Matematik-II derslerini almak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar